Lütfen Bekleyiniz...

ETKİNLİKLER
AR-GE PROJELERİ İMZA TÖRENİ
26.01.2018

Bilindiği üzere ülkemizin 2023 yılı hedefleri kapsamında %3 Ar-Ge yoğunluk hedefi bulunmaktadır. Savunma Sanayii Müsteşarlığı Ar-Ge projelerinin bu hedef doğrultusunda daha dinamik bir süreç ile başlatabilmek adına mevzuatımızda “SSM Ar-Ge Paneli” tanımlanmıştır.

SSM Ar-Ge Panelinde, TSK’nin mevcut ya da planlı sistem ve platformlarının ihtiyacı olan veya geleceğe dönük yeni teknoloji alanlarındaki projeler için başlatma kararları alınmakta;  aynı zamanda son ürün teslimatı içermeyen teknik gösterim ağırlıklı projeler için geniş alan çağrıları yapılmasına karar verilmektedir. 

SSM, ilk Ar-Ge Panelini paydaşları ile birlikte 22 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirmiş olup, son bir yıl içinde üç kez toplanarak 22 projenin başlatılmasına, 6 alanda da geniş alan çağrısı (SAGA) yapılmasına karar vermiştir.

Bu kapsamda aşağıda bilgileri yer alan 14 Projenin sözleşmeleri 26 Ocak 2018 tarihinde Savunma Sanayii Müsteşarı Prof.Dr. İsmail DEMİR’in katıldığı bir törenle imzalanmıştır.

 1. SDN VE NFV TABANLI 5G HAZIR ÇEKİRDEK ŞEBEKE (EPC) GELİŞTİRİLMESİ (ÇINAR) 
 2. SOSYAL MEDYA ANOMALİ TESPİTİ, OLAY TAKİBİ VE ANALİZİ (HAVADİS) 
 3. DERİN ÖĞRENME BÜYÜK VERİ ANALİZ PLATFORMU (DEĞİRMEN)
 4. ÇOK BOYUTLU TELSİZ HABERLEŞME İŞARET ANALİZ PLATFORMU (KAŞİF)
 5. BİLİŞSEL RADYO AĞLARINDA KAYNAK YÖNETİMİ ALGORİTMALARI VE TEST SİMÜLATÖRÜ GELİŞTİRME (KAYA) 
 6. BİLİŞSEL RADYO AĞLARINDA GİRİŞİM YÖNETİMİ (HİZA) 
 7. KUBBE VE OPTİK PENCERELER İÇİN YENİ NESİL MALZEME GELİŞTİRİLMESİ (KUBBE) 
 8. HAVACILIK UYGULAMALARI İÇİN KATMANLI İMALATA UYGUN NİKEL METAL TOZ GELİŞTİRİLMESİ (ATOM)  
 9. FÜZE JET KANADI UYGULAMALARI İÇİN REFRAKTER MALZEMELERİN GELİŞTİRİLMESİ (REFRAKTER)  
 10. ELEKTRON IŞINI İLE ERGİTME (EBM) METODU İLE TİTANYUM KATMANLI İMALAT PROSESİ GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ (ELEKTRON) 
 11. HAVACILIK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK VE NİKEL BAZLI SÜPER ALAŞIM GELİŞTİRİLMESİ (DİNÇ) 
 12. GAN TABANLI G/A MODÜL BİLEŞENLERİ GELİŞTİRME (AKASYA) 
 13. MİLİMETRE DALGA BANDINDA ÇALIŞAN GAN TEMELLİ YÜKSEK PERFORMANSLI TÜMLEŞİK DEVRE GELİŞTİRME (MOGAN) PROJESİ
 14. TOZ TERMOBARİK PATLAYICI GELİŞTİRİLMESİ-VOLKAN

Bahse konu projelerde yüklenici modeli Kobi-Sanayi-Üniversite iş birliğine dayalı olarak oluşturulmuş, Anadolu üniversitelerinin de içinde bulunduğu 11 üniversiteye ve 3 TÜBİTAK enstitüsüne söz konusu modelde yüklenici veya alt yüklenici olarak yer verilmiştir.

Bilginin ve teknolojinin sanayiye aktarılmasını; sanayinin de teknolojiyi ürüne dönüştürmesini hedeflediğimiz projeler sonucunda, askeri telsizler, kamu güvenliği geniş bant haberleşme şebekesi, istihbarat sistemleri,  gibi platform ve ana sistem projelerinin alt sistemleri kapsamında ihtiyaç duyulan teknoloji ve bileşenler kazanılmış olacaktır.

Özellikle havacılık uygulamalarında kritik malzemelerin yerli olarak üretilmesi ile bu alanda ülkemizin yurt dışı bağımlılığı büyük oranda giderilecek, tahrip teknolojilerindeki kritik malzemeler milli olarak üretilebilecektir. 

Radar uygulamalarında kullanılacak yarı iletken bileşenlerin yurt içinde üretilecek şekilde geliştirilmesiyle,  radarların kabiliyetleri artırılarak tümüyle milli olarak üretilebilmesi için en önemli teknolojilerden biri kazanılmış olacaktır. 

Bunun yanı sıra, sualtında askeri unsurların haberleşmesini daha güvenli hale getirmek için gerekli teknolojilik çalışmalar yapılacaktır.