Lütfen Bekleyiniz...

MİLDAR HAVA PLATFORMLARI İÇİN MİLİMETRE DALGA RADARI GELİŞTİRİLMESİ
PROJE HAKKINDA

Proje kapsamında hava platformlarının muharebe etkinliğinin artırılması amacıyla milimetre dalga bandında çalışan, çok fonksiyonlu, düşük hacim ve ağırlığa sahip, Helikopter ve İnsansız Hava Aracı (İHA) platformlarında kullanılabilecek radar prototipleri ile İHA platformlarının otomatik kalkış ve inişini gerçekleştirecek radar biriminin milli imkanlar ile geliştirilmesi sağlanacaktır. Proje 3 fazdan oluşmakta olup, 1.fazda Helikopter Milimetre Dalga Radarı (MİLDAR), İkinci fazda Otomatik Kalkış ve İniş Sistemi’nin (OKİS) ve 3.fazda İHA MİLDAR geliştirilecektir. 2013 yılında sözleşme imzalanmış olup, Helikopter MİLDAR Kabül testleri tamamlanmış, OKİS üretim aşamasında ve İHA MİLDAR tasarım aşamasındadır.