Lütfen Bekleyiniz...

İNSAN KAYNAKLARI
İŞ İLANLARI

Proje Bazlı Sözleşmeli Personelin İşe Alımına Yönelik Genel Başvuru İş İlanı (13.07.2018)

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı 3238 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında, özel bilgi ve ihtisas gerektiren projeler için Sözleşmeli Uzman istihdam etmektedir. Projelerde oluşabilecek ihtiyaçlarda değerlendirilmek üzere özgeçmişinizi kurum web sayfamız üzerinden oluşturmanız beklenmektedir. Adaylarda aranacak ön koşullar aşağıda belirtilmiştir.

Genel Şartlar:

 • Başvuruda bulunacak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan (1 ve 2 numaralı alt bentler hariç olmak üzere) genel şartları taşımaları,
 • Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmaması,
 • Askerlik ile ilişiği bulunmaması (erkek adaylar için),

şartları aranır.

Özel Şartlar:

 • En az lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin, Başkanlığın ihtiyacına göre belirlenecek, yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun,
 • Son müracaat tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde Yabancı Dil Sınavı (YDS)’den İngilizce alanında en az 80 (seksen) puan veya TOEFL-IBT ‘den en az 95 (doksan beş) puana sahip,
 • İhtiyaç duyulan özel bilgi ve ihtisas alanına ilişkin en az 2(iki) yıl iş tecrübesine sahip veya alanında istisnai başarı göstermiş olması,
 • İş deneyimi 5 yılın altında olan adaylar için lisans not ortalaması en az 3.00/4.00, 5 yıldan çok olanlar için 2.60/4.00 olan veya üniversite giriş sınavında ilgili puan türü sıralamasında ilk 30.000’ de yer almış olması, şartları aranır.

Başvuruda İstenen Belgeler:

Adaylar başvurularını; Başkanlığın internet adresindeki (www.ssb.gov.tr) sınav başvuru ekranında tanımlı olan bilgileri eksiksiz doldurarak ve aşağıda belirtilen belgeleri sisteme yükleyerek tamamlayacaklardır.

 • Özgeçmişi (Adı, soyadı, öğrenim geçmişi (lise, lisans, yüksek lisans vb. öğrenim yılları ifade edilecektir), aile durumu, iş tecrübeleri, sahip olduğu sertifikaları gibi bilgileri içerecek şekilde düzenlenmiş olarak )
 • Son 6 aya ait 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğrafı.
 • Öğrenim belgesi ve Yükseköğretim Kurulu denkliği belgesi (Yükseköğretim Kurulu denkliği ile başvuran adaylar için).
 • Yabancı dil yeterlilik puanını gösterir belge (YDS veya TOEFL-IBT)

Değerlendirme ve Atama:

Söz konusu ilan Genel Başvuru niteliğinde olduğundan, başvurular veritabanımıza eklenecek olup, Başkanlığın ihtiyacına göre değerlendirme yapılarak, sınav daveti için uygun adaylar belirlenecek ve sınava davet edilecektir.

Başkanlığın ihtiyacına göre açık pozisyon odaklı ilan yayınlanabilecek olup, kurum web sayfası üzerinden oluşturulan özgeçmiş ile başvuru yönlendirilebilir.

Gerçeğe aykırı belge ve beyanı tespit edilen adaylar; sınava alınmaz, sınava alınmış olsa bile bu adayların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, ataması yapılmış olanların ise atamaları ve sözleşmeleri iptal edilir. Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Bilgi Alma:

Sınav ile ilgili bilgi, Savunma Sanayii Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı’nın (312) 411 92 13 , (312) 411 97 00 veya (312) 411 98 57 numaralı telefonlarından temin edilebilir.

İnternet üzerinden başvuru yapmak için buraya tıklayınız.

Elektronik Harp ve Radar Sistemleri Daire Başkanlığında Çalıştırılmak Üzere Proje Bazlı Sözleşmeli Personel Alımına Yönelik İş İlanı (01.08.2018)

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı 3238 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında, özel bilgi ve ihtisas gerektiren projeler için Proje Bazlı Sözleşmeli Personel istihdam etmektedir. Proje ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilmek üzere özgeçmişinizi kurum web sayfamız üzerinden oluşturmanız beklenmektedir. Adaylarda aranacak koşullar aşağıda belirtilmiştir.

Genel Şartlar:

 • Başvuruda bulunacak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan (1 ve 2 numaralı alt bentler hariç olmak üzere) genel şartları taşımaları,
 • Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmaması,
 • Askerlik ile ilişiği bulunmaması (erkek adaylar için), şartları aranır.

Özel Şartlar:

 • En az lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin, yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının
  • Elektrik Elektronik Mühendisliği,
  • Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği,
  • Elektronik Mühendisliği,
  • Endüstri Mühendisliği,
  • Havacılık Mühendisliği,
  • Havacılık ve Uzay Mühendisliği,
  • Mekatronik Mühendisliği bölümlerinden mezun,
 • Son müracaat tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde Yabancı Dil Sınavı (YDS)’den İngilizce alanında en az 80 (seksen) puan veya TOEFL-IBT ‘den en az 95 (doksan beş) puana sahip,
 • İhtiyaç duyulan özel bilgi ve ihtisas alanına ilişkin en az 2 (iki) yıl iş tecrübesine sahip veya alanında istisnai başarı göstermiş olması,
 • İş deneyimi 5 yılın altında olan adaylar için lisans not ortalaması en az 3.00/4.00, 5 yıldan çok olanlar için 2.60/4.00 olan veya üniversite giriş sınavında ilgili puan türü sıralamasında ilk 30.000’ de yer almış olması, şartları aranır.

Özel Bilgi Ve İhtisas Alanına İlişkin Şartlar:

 • Elektronik harp,
 • Elektro-optik sistemler,
 • Radar,
 • Anten,
 • RF/mikrodalga,
 • Sinyal/veri İşleme,
 • Sonar sistemler,
 • Haberleşme teknolojileri

alanlarından en az birinde savunma sektörü veya haberleşme sektöründe en az 2 (iki) yıl tecrübeli olması şartı aranır.

Başvuruda İstenen Belgeler:

Adaylar başvurularını; Başkanlığın internet adresindeki (www.ssb.gov.tr) sınav başvuru ekranında tanımlı olan bilgileri eksiksiz doldurarak ve aşağıda belirtilen belgeleri 26 Ağustos 2018 tarihine kadar sisteme yükleyerek tamamlayacaklardır.

 • Özgeçmişi (Adı, soyadı, öğrenim geçmişi (lise, lisans, yüksek lisans vb. öğrenim yılları ifade edilecektir), aile durumu, iş tecrübeleri, sahip olduğu sertifikaları gibi bilgileri içerecek şekilde düzenlenmiş olarak )
 • Son 6 aya ait 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğrafı.
 • Öğrenim belgesi ve Yükseköğretim Kurulu denkliği belgesi (Yükseköğretim Kurulu denkliği ile başvuran adaylar için).
 • Yabancı dil yeterlilik puanını gösterir belge (YDS veya TOEFL-IBT)

Değerlendirme ve Atama:

Söz konusu ilan Elektronik Harp ve Radar Sistemleri Daire Başkanlığı’nda Proje Bazlı Sözleşmeli Personel olarak çalışmaya yönelik olup, başvurular veri tabanımıza eklenecektir. Sınav daveti için veri tabanı içinden uygun adaylar belirlenecek ve davet edilecektir.

Gerçeğe aykırı belge ve beyanı tespit edilen adaylar; sınava alınmaz, sınava alınmış olsa bile bu adayların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, ataması yapılmış olanların ise atamaları ve sözleşmeleri iptal edilir. Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Bilgi Alma:

Sınav ile ilgili bilgi, Savunma Sanayii Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı’nın (312) 411 92 13 , (312) 411 97 00 veya (312) 411 98 57 numaralı telefonlarından temin edilebilir.

İnternet üzerinden başvuru yapmak için buraya tıklayınız.

ARGE ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanlığında Çalıştırılmak Üzere Proje Bazlı Sözleşmeli Personel Alımına Yönelik İş İlanı (08.08.2018)

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı 3238 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında, özel bilgi ve ihtisas gerektiren projeler için Proje Bazlı Sözleşmeli Personel istihdam etmektedir. Proje ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilmek üzere özgeçmişinizi kurum web sayfamız üzerinden oluşturmanız beklenmektedir. Adaylarda aranacak koşullar aşağıda belirtilmiştir.

Genel Şartlar:

 • Başvuruda bulunacak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan (1 ve 2 numaralı alt bentler hariç olmak üzere) genel şartları taşımaları,
 • Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmaması,
 • Askerlik ile ilişiği bulunmaması (erkek adaylar için),

şartları aranır.

Özel Şartlar:

 • En az lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin, yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının aşağıda belirtilen bölümlerinden mezun,
  • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği/ Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği/ Malzeme Mühendisliği/ Malzeme Bilimi ve Mühendisliği,
  • Kimya Mühendisliği/ Kimya,
  • Makine Mühendisliği /Mekatronik Mühendisliği,
  • Bilgisayar Mühendisliği/ Yazılım Mühendisliği,
  • Elektrik Elektronik Mühendisliği/ Elektronik Mühendisliği/ Elektronik Haberleşme Mühendisliği,
  • Fizik Mühendisliği/ Fizik,
  • Nükleer Enerji Mühendisliği,
  • Havacılık ve Uzay Mühendisliği,
  • Endüstri Mühendisliği,
  • İşletme/ İktisat,
 • Son müracaat tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde Yabancı Dil Sınavı (YDS)’den İngilizce alanında en az 80 (seksen) puan veya TOEFL-IBT ‘den en az 95 (doksan beş) puana sahip,
 • İhtiyaç duyulan özel bilgi ve ihtisas alanına ilişkin en az 2 (iki) yıl iş tecrübesine sahip veya alanında istisnai başarı göstermiş olması,
 • İş deneyimi 5 yılın altında olan adaylar için lisans not ortalaması en az 3.00/4.00, 5 yıldan çok olanlar için 2.60/4.00 olan veya üniversite giriş sınavında ilgili puan türü sıralamasında ilk 30.000’ de yer almış olması,

şartları aranır.

Özel Bilgi Ve İhtisas Alanına İlişkin Şartlar:

Savunma Sanayii alanında ARGE Projeleri ve proje yönetim süreçleri konusunda tecrübe sahibi adaylardan;

 • Malzeme karakterizasyon tekniklerine ve malzemelerin yapısal analiz ve performans test süreçleri,
  • Balistik koruma,
  • Kompozit malzeme,
  • Metalik malzeme,
  • Döküm süreçleri,
  • Malzeme karakterizasyon,
  • Ferrit/Seramik/magnetik malzeme,
 • Malzeme Büyütme (MBE ile Büyütme/MOCVD ile Büyütme),
 • KBRN Tespit ve Teşhis Sistemleri,
 • Kimyasal/Biyolojik Savaş Ajanları Tespiti, Teşhisi, Dekontaminasyonu,
 • Radyoaktif/Nükleer Maddeler ve Radyasyon Tespit Sistemleri ve Radyasyon Ölçümü,
 • Patlayıcı ve Alt bileşenleri (Plastik Bağlı Patlayıcılar/ Enerjik Malzemeler / Patlayıcı Sentezi vb.) ve Patlayıcı Modelleme ve Yazılımları (ANSYS, ANSYS AUTODYN, LS-DYNA, ABAQUS EXPLICIT vb.), Terminal Balistik/ Hasar Verebilirlik/Hasar Görebilirlik vb Hesaplamalar/Algoritmalar
 • Silah/Mühimmat Sistemleri Tasarımı, Duyarsız Mühimmatlar, Tapa ve bileşenleri vb.
 • Kızılötesi dedektörler ve kameralar,
 • Patlayıcılar ve Patlayıcı Modelleme Yazılımları (ANSYS, AUTODYN, LS-DYNA, ABACUS, EXPLICIT vb.),
 • Elektronik Harp ve Radar Sistemleri,
  • RF Devre Tasarımı,
  • RF Güç Yükselteçleri,
 • Hava Savunma Teknolojileri,
 • Uydu/Uzay Sistemleri,
 • Füze Sistemleri,
 • Büyük Veri ve Yapay Zeka,
  • Makine Öğrenmesi,
  • Derin Öğrenme,
 • Makine Öğrenmesi,
 • Siber Güvenlik,
 • Bilişim Sistemleri
  • İşletim sistemleri, bilgisayar ağları ve sanallaştırma,
  • Bulut bilişim,
 • Aviyonik Sistemler,
 • Haberleşme Teknolojileri,
  • Taktik Veri Bağları,
  • Radyo Frekansı,
  • Hücresel Haberleşme,
  • Kablosuz Haberleşme,
 • Sistem Mühendisliği,
 • Mekanik Tasarım,
  • Soğutucu Tasarımı ve Üretimi,
  • Yüksek Vakumlu Paketleme Teknolojisi,
  • Kriyojenik Sistemler,
 • Nükleer Enerji Projeleri,
 • Radyoaktif/Nükleer Maddeler,
 • Radyasyon Sistemleri, Dedeksiyon ve Ölçümü,
 • Yarı iletken Maddeler,
 • Silah Sistemleri Tasarımı,
 • Görüntü ve Sinyal İşleme,
 • Navigasyon Teknolojileri,
  • Ataletsel Ölçü Birimi ve sensörleri teknolojileri,
 • Katot Tasarımı,
 • Elektromanyetik Dalgalar,
 • Elektron Tabancası,

alanlarından en az birinde deneyim sahibi ve tercihen PMO/PMP ve/veya Kalite Yönetim Sistemi Sertifikasına sahip olma şartları aranır.

Başvuruda İstenen Belgeler:

Adaylar başvurularını; Başkanlığın internet adresindeki (www.ssb.gov.tr) sınav başvuru ekranında tanımlı olan bilgileri eksiksiz doldurarak ve aşağıda belirtilen belgeleri 2 Eylül 2018 tarihine kadar sisteme yükleyerek tamamlayacaklardır.

 • Özgeçmişi (Adı, soyadı, öğrenim geçmişi (lise, lisans, yüksek lisans vb. öğrenim yılları ifade edilecektir), aile durumu, iş tecrübeleri, sahip olduğu sertifikaları gibi bilgileri içerecek şekilde düzenlenmiş olarak )
 • Son 6 aya ait 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğrafı. 
 • Öğrenim belgesi ve Yükseköğretim Kurulu denkliği belgesi (Yükseköğretim Kurulu denkliği ile başvuran adaylar için).
 • Yabancı dil yeterlilik puanını gösterir belge (YDS veya TOEFL-IBT)

Değerlendirme ve Atama:

Söz konusu ilan Arge ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanlığı’nda Proje Bazlı Sözleşmeli Personel olarak çalışmaya yönelik olup, başvurular veritabanımıza eklenecektir. Sınav daveti için veri tabanı içinden uygun adaylar belirlenecek ve davet edilecektir.

Gerçeğe aykırı belge ve beyanı tespit edilen adaylar; sınava alınmaz, sınava alınmış olsa bile bu adayların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, ataması yapılmış olanların ise atamaları ve sözleşmeleri iptal edilir. Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Bilgi Alma:

Sınav ile ilgili bilgi, Savunma Sanayii Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı’nın (312) 411 92 13 , (312) 411 97 00 veya (312) 411 98 57 numaralı telefonlarından temin edilebilir.

İnternet üzerinden başvuru yapmak için buraya tıklayınız.

Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığında Çalıştırılmak Üzere Proje Bazlı Sözleşmeli Personel Alımına Yönelik İş İlanı (13.08.2018)

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı 3238 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında, özel bilgi ve ihtisas gerektiren projeler için Proje Bazlı Sözleşmeli Personel istihdam etmektedir. Proje ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilmek üzere özgeçmişinizi kurum web sayfamız üzerinden oluşturmanız beklenmektedir. Adaylarda aranacak koşullar aşağıda belirtilmiştir.

Genel Şartlar:

 • Başvuruda bulunacak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan (1 ve 2 numaralı alt bentler hariç olmak üzere) genel şartları taşımaları,
 • Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmaması,
 • Askerlik ile ilişiği bulunmaması (erkek adaylar için), şartları aranır.

Özel Şartlar:

 • En az lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin, yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının aşağıda belirtilen bölümlerinden mezun,
  • Bilgisayar Mühendisliği / Yazılım Mühendisliği,
  • Elektrik Elektronik Mühendisliği / Elektronik Mühendisliği / Elektronik Haberleşme Mühendisliği / Telekomünikasyon Mühendisliği / Kontrol Mühendisliği
  • Fizik Mühendisliği / Fizik,
  • Matematik
  • Endüstri Mühendisliği,
  • İşletme / İktisat,
 • Son müracaat tarihi itibariyle son 5 (beş) yıl içerisinde Yabancı Dil Sınavı (YDS)’den İngilizce alanında en az 80 (seksen) puan veya TOEFL-IBT ‘den en az 95 (doksan beş) puana sahip,
 • İhtiyaç duyulan özel bilgi ve ihtisas alanına ilişkin en az 2 (iki) yıl iş tecrübesine sahip veya alanında istisnai başarı göstermiş olması,
 • İş deneyimi 5 (beş) yılın altında olan adaylar için lisans not ortalaması en az 3.00/4.00, 5 (beş) yıldan çok olan adaylar için en az 2.60/4.00 olan veya üniversite giriş sınavında ilgili puan türü sıralamasında ilk 30.000’ de yer almış olması,

şartları aranır.

Özel Bilgi ve İhtisas Alanına İlişkin Şartlar:

Savunma Sanayii ve/veya Telekom sektöründe proje yönetim süreçleri konusunda tecrübe sahibi adaylardan;

 • Bilgi Teknolojileri,
  • Ağ ve Güvenlik,
  • Büyük Veri ve Yapay Zeka,
  • Yazılım/Donanım,
  • Gereksinim Analizi, 
 • Askeri ve Sivil Haberleşme Teknolojileri,
  • Telsiz Sistemler,
  • Anten Sistemleri,
  • Veri Linkleri,
  • Uydu Haberleşme Sistemleri,
  • Telli Haberleşme Sistemleri,
  • IP Tabanlı Veri Aktarım Sistemleri,
 • Elektro-Optik/InfraRed Sistemler,
  • IRST Sistemler,
  • ISR Sistemler,
  • Hedef İzleme ve/veya Takibi Yapan Sistemler,
  • EO/IR Sensör Teknolojileri,
  • Lazer,
  • Optik,
  • Katı Hal Fiziği,
 • Simülasyon Sistemleri,
  • Dağıtık Simülasyon,
  • Sanal/Artırılmış Gerçeklik
  • Modelleme,
  • Platform Simülatörleri,
  • Coğrafi Bilgi Sistemleri,

alanlarından en az birinde deneyim sahibi olma, tercihen sistem mühendisliği ve/veya havacılık ve aviyonik alanlarında tecrübeli olma ve tercihen aşağıda belirtilen sertifikalara sahip olma şartları aranır;

 • PMO/PMP,
 • GIS,
 • CMMI,
 • EO/IR Eğitim Sertifikaları, 
 • Yazılım Geliştirme, 
 • INCOSE tarafından verilen Sistem Mühendisliği Sertifikasyonları,
 • Ağ Yönetimi Sertifikasyonları (CISCO vb.),
 • Ağ Güvenliği Sertifikasyonları

Başvuruda İstenen Belgeler:

Adaylar başvurularını; Başkanlığın internet adresindeki (www.ssb.gov.tr) sınav başvuru ekranında tanımlı olan bilgileri eksiksiz doldurarak ve aşağıda belirtilen belgeleri 9 Eylül 2018 tarihine kadar sisteme yükleyerek tamamlayacaklardır.

 • Özgeçmişi (Adı, soyadı, öğrenim geçmişi (lise, lisans, yüksek lisans vb. öğrenim yılları ifade edilecektir), aile durumu, iş tecrübeleri, sahip olduğu sertifikaları gibi bilgileri içerecek şekilde düzenlenmiş olarak)
 • Son 6 aya ait 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğrafı.
 • Öğrenim belgesi ve Yükseköğretim Kurulu denkliği belgesi (Yükseköğretim Kurulu denkliği ile başvuran adaylar için).
 • Yabancı dil yeterlilik puanını gösterir belge (YDS veya TOEFL-IBT)

Değerlendirme ve Atama:

Söz konusu ilan Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı’nda Proje Bazlı Sözleşmeli Personel olarak çalışmaya yönelik olup, başvurular veri tabanımıza eklenecektir. Sınav daveti için veri tabanı içinden uygun adaylar belirlenecek ve davet edilecektir.

Gerçeğe aykırı belge ve beyanı tespit edilen adaylar; sınava alınmaz, sınava alınmış olsa bile bu adayların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, ataması yapılmış olanların ise atamaları ve sözleşmeleri iptal edilir. Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Bilgi Alma:

Sınav ile ilgili bilgi, Savunma Sanayii Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı’nın (312) 411 92 13 , (312) 411 97 00 veya (312) 411 98 57 numaralı telefonlarından temin edilebilir.

İnternet üzerinden başvuru yapmak için buraya tıklayınız.