Lütfen Bekleyiniz...

SAVUNMA SANAYİMİZ
MEVCUT DURUM
TÜRK SAVUNMA SANAYİİNİN 2019 YILI PERFORMANSI

Savunma sanayimizin 2019 yılında sergilemiş olduğu performansa ilişkin göstergeler aşağıda özetlenmektedir:

Geçmişte yalnızca 248 milyon $ olan savunma ve havacılık ihracatı, 2019 yılında yaklaşık 13 kat büyüyerek 3,068 milyar $'a ulaşmıştır.

2019 yılı sonu itibariyle, savunma firmalarımızın tüm savunma ve havacılık satışlarını içeren ve sektörün büyüklüğünü gösteren Toplam Savunma ve Havacılık Sektör Cirosu 10,884 milyar $’a ulaşmıştır.

2002 yılında yalnızca 66 savunma projesini yaklaşık %80 dışa bağımlılık oranı ile yürütürken; geldiğimiz noktada %65 in üzerinde yerlilik oranı ile proje sayımız yaklaşık 12 kat artarak 762’e ulaşmıştır.

2002 yılında yaklaşık 5,5 milyar $ bütçeli savunma projeleri yürütülürken geldiğimiz noktada yaklaşık 10 katlık bir artış ile 55,8 milyar $'lık proje hacmine ulaşılmıştır. İhale süreci devam eden projeler de göz önüne alındığında, bu miktarın 60 milyar $'ın üzerinde olacağı öngörülmektedir.