Lütfen Bekleyiniz...

AR-GE DESTEKLERİ

HORİZON 2020

Avrupa Birliği (AB) 7. Çerçeve Programının devamı olan ve 2014-2020 yılları arasında yürütülmesi planlanan Avrupa Birliği’nin yeni araştırma ve inovasyon çerçeve programı Horizon 2020, 2014 Ocak itibari ile başlamıştır.

Toplumsal sorunlara çözümler, bilimsel mükemmeliyet ve endüstriyel liderlik hedefleri ile başlatılan programa toplam 71 Milyar € kaynak ayrılması öngörülmektedir.

Avrupa Komisyonu, Horizon 2020 Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı önerisini 2011 yılı kasım ayında açıklamıştır. Söz konusu program, araştırmayı güçlendirmeyi, yeniliği teşvik etmeyi ve bilim insanları ile KOBİ’leri ve büyük ölçekli sanayi şirketlerinin AB destekli projeler için fon almasını kolaylaştırmayı hedeflemektedir.

Komisyonun, 2007 yılında Horizon 2020’nin başlangıcı olan 7. Çerçeve Programı (7.CP)’nı başlatmasından bu yana geçen süreçte, küresel ekonomik ortam, ekonomik krizin etkisi ile zayıflamıştır. Buna ek olarak yenilik konularına AB dışından da büyük çapta yatırımlar yapılır hale gelmiştir. Komisyon, başta Çin olmak üzere, dünyada yükselen ekonomiler karşısında rekabet gücünü kaybetme tehdidine karşılık, Avrupa araştırma ve geliştirme bütçesini büyük oranda (%45 ) arttırmıştır.

Horizon 2020; AB’de Ar-Ge kapsamında yürütülen faaliyetlerin etkisinin artırılması hedefinde, Birlik çerçevesinde yürütülen tüm araştırma ve yenilik programlarının 2014-2020 yılları için bütüncül bir sistem altında toplamayı amaçlamaktadır.

Horizon 2020; Avrupa’nın küresel rekabet edebilirliğini arttırmayı amaçlayan Avrupa 2020 öncü inisiyatifi, Yenilik Birliği’nin (Innovation Union) temel uygulama aracı olarak nitelendirilebilir. Esasen Avrupa’nın küresel rekabet edebilirliğini arttırmak için, Horizon 2020 kapsamında bir milyon yeni araştırmacı için fon oluşturularak, Avrupa’nın bilgi temelinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Avrupa 2020 stratejisi de, 2020 yılına kadar Ar-GE harcamalarını Avrupa Birliği Gayrı safi Yurt İçi Hasıla’sının %3’ü düzeyine çıkarmayı hedeflemektedir. Yenilik Birliği, işte bu amaçla oluşturulan yedi öncül girişimden biridir. Horizon 2020 ise, Avrupa Komisyonu’nun Yenilik Birliği’ni kolaylaştıran finansal aracı olarak tanımlanmıştır.

Avrupa Parlamentosu ve Konsey tarafından 20013’e kadar onaylanması beklenen Horizon 2020 toplam bütçe önerisi, şu an için 71 Milyar €’dur. Bu meblağ Avrupa Birliği’nin toplam bütçesinin %8.5’ini temsil etmektedir.

Horizon 2020 önerisinde, programın araştırma ve yenilik için sağlanan finansman kaynaklarının tamamını kapsayacağı ifade edilmektedir: Araştırma ve Teknoloji Geliştirme için Çerçeve Programları (FP), Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Programı (CIP) ve Avrupa Yenilik ve Teknoloji Enstitüsü (EIT). Ayrıca Çerçeve Programı, CIP ve EIT kapsamındaki farklı fonlama olanaklarının, yeni dönemde tutarlı ve esnek bir biçimde bir araya getirileceği de ifade edilmektedir. Horizon 2020 Programı Bilimsel Mükemmeliyet, Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik ile Toplumsal Sorunlara Çözümler olmak üzere üç öncelik alanı altında yapılandırılmıştır.

Horizon 2020 Programı, Savunma Sanayii firmaları için önemli fırsatlar içermektedir. Horizon 2020 Programı kapsamında firma, kurum ve kuruluşlara,

  1. proje uluslararası konsorsiyumlar da yer almada deneyimi,
  2. firmalar açısından teknoloji transferi,
  3. KOBİ’ler için dışa açılma fırsatı,
  4. alanınızdaki en son teknolojiye erişim,
  5. AB çapındaki rakiplerinizi tanıma ve kıyaslama,
  6. uluslararası networklerde yer alma yanında,
  7. Avrupa Komisyonu’ndan fon kaynağı

sağlanmaktadır.

AR-GE ve yazılım geliştirme faaliyetlerin desteklenmesi yönünde son dönemde atılan önemli adımlardan biri 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'dur. Söz konusu Kanun ile teknoloji geliştirme bölgelerinde sürdürülen projelere ve bu projelerde çalışan araştırmacılara ilişkin gelir vergisi, kurumlar vergisi gibi istisnalar sağlanmıştır.

Özel kanunlarla ve çeşitli teşvik mekanizmalarıyla kurulan teknokentlerin savunma sanayiimizin yararlanması gereken önemli birer kaynak olduğu değerlendirilmektedir. Savunma sanayiine özgü ihtiyaçların karşılanmasına yönelik alt yapının, teknoloji geliştirme bölgelerinin kuruluş aşamasında oluşturulması ve idame ettirilmesi bu bölgelerin çekiciliğini artıracaktır. Bazı teknokentlerimizde savunma sektörüne yönelik özel bölgeler oluşturulmaya başlanmıştır.

Çok sayıda savunma sanayi şirketimiz AR-GE faaliyetleri için Teknokentlerde birimler oluşturmakta ve güçlü bir mühendislik kadrosunu bir araya getirmektedir.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU 
http://www.tubitak.gov.tr/
 

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 
http://www.sanayi.gov.tr

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 
http://www.udhb.gov.tr/
 

KALKINMA BAKANLIĞI
 http://www.kalkinma.gov.tr
 

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB)
http://kosgeb.gov.tr/
 

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI
http://www.ttgv.org.tr/