Lütfen Bekleyiniz...

KURUMSAL DUYURULAR
2020-EKPSS KAPSAMINDA YERLEŞTİRİLMEYE HAK KAZANAN ADAYLARA İLİŞKİN DUYURU
01.02.2021

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında ÖSYM tarafından 26.01.2021 tarihinde açıklanan yerleştirme sonuçlarına göre Başkanlığımız kadrolarına atanması uygun görülen adayların aşağıda belirtilen belgeleri, 15 Şubat 2021 Pazartesi günü mesai bitimine (saat 18.00) kadar bizzat kendisi veya noter aracılığı ile vekâlet verdiği kişi vasıtasıyla, teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Atamaya Esas Belgeler:

 

1. Yerleştiği unvanın gerektirdiği öğrenim düzeyine ilişkin diploma aslı veya noter onaylı bir sureti veya mezun olduğu okuldan onaylı (Kurum kaşesi, mührü ile imzalayanın kaşesinin bulunması gerekmektedir.) sureti veya son 2 yıl içerisinde alınmış geçici mezuniyet belgesi,

2. Adli sicil ve arşiv kaydı, (e-Devlet Kapısı üzerinden temin edilebilir)

3. Son 6 ay içinde çektirilmiş 4x6 ebadında vesikalık 2 adet fotoğraf,

4. “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre alınmış veya bu yönetmelikçe geçerliliği kabul edilen en az yüzde kırk veya üzerinde çalışabilir engelli olduğunu gösterir sağlık kurulu raporu,

5. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesi gereğince, 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu, (Psikiyatri bölümünden alınmış tek hekim raporu yeterlidir.)

6. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi, (e-Devlet üzerinden temin edilebilir)

7. Atama Başvuru Formu, (Ek-1)

8. EKPSS sonuç belgesi ile adayın ÖSYM tarafından yerleştirildiğine dair İnternet çıktısı,

9. Mal bildirim beyannamesi, (Ek-2)

10. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

11. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda çalışanlar için görev yaptığı kurumdan alacağı onaylı hizmet belgesi,

İhtiyaç duyulması halinde ayrıntılı bilgi, Savunma Sanayii Başkanlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 0 (312) 411 91 36 / 96 85 / 93 02 numaralı telefonlarından temin edilebilir.

 

İlgililere ilanen duyurulur.

Bu ilan 7201 sayılı kanun çerçevesinde tebliğ niteliğindedir.

Ek-1 Atama Başvuru Formu
.doc
Ek-2 Mal Bildirim Formu
.xls