Lütfen Bekleyiniz...

KURUMSAL DUYURULAR
PROJE MÜHENDİSİ, PROJE ASİSTANI VE YÖNETİCİ ASİSTANI POZİSYONU İÇİN YAPILAN GİRİŞ SINAVI SONUCUNDA YERLEŞTİRİLMEYE HAK KAZANAN ADAYLARA DUYURU
01.03.2019

Kadro Karşılıksız Sözleşmeli statüde pozisyonlar için, 09 Temmuz 2018 tarihinde yayımlanan sınav ilanı çerçevesinde, sınava girmeye hak kazanan adayların 22 Ekim 2018 – 12 Kasım 2018 tarihleri arasında sözlü giriş sınavları yapılmıştır. Yapılan giriş sınavı sonucunda;

  1. Yerleştirilmeye hak kazanan asıl ve yedek adaylar Ek-1’de bulunan listede belirtilmiştir.
  2. “Asıl” olarak yerleştirilen adayların, atanmalarına esas olmak üzere aşağıda belirtilen belgeleri 15 Mart 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı’na elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Atanmaya Esas Belgeler

  • Pozisyonun gerektirdiği eğitim düzeyine ilişkin diploma aslı veya noter onaylı bir sureti veya geçici mezuniyet belgesi.
  • Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 4x6 ebadında vesikalık 2 adet fotoğraf.
  • Sağlık durumu beyanı. (Ek-2)
  • Askerlikle ilişiği bulunmadığına dair beyan. (Sadece erkek adaylar). (Ek-3)
  • Diğer Yabancı Dil Belgesi. (YDS harici puanla başvuranlar için)
  • Atama Talep Formu. (Ek-4)

 

  1. Asıl olarak yerleştirmeye hak kazanan adayların, yasa gereğince T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılacak vize işlemini müteakip atamaları yapılacak olup, görevlerine başlama tarihi Başkanlık internet sitesinde (www.ssb.gov.tr) ayrıca ilan edilecektir.

Bu ilan yerleştirilmeye hak kazanan adaylara, 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerince tebliğ mahiyetindedir. 

İhtiyaç duyulması halinde ayrıntılı bilgiyi, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı’nın (312) 411 91 36, (312) 411 93 02 ve (312) 411 96 85 numaralı telefonlarından edinebilirsiniz.

İlgililere ilanen duyurulur.

EK-1 Atanmaya_hak_kazananlar_
.pdf
EK-2 SSB_sağlik_beyanı_
.docx
EK-3 SSB_askerlik_beyanı_
.docx
EK-4 Atama_talep_formu_
.doc