Lütfen Bekleyiniz...

KURUMSAL DUYURULAR
KADRO KARŞILIKSIZ SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONU İÇİN YAPILAN İLAN SONUCU GİRİŞ SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARA DUYURU
19.03.2019

Sözleşmeli statüde personel alımı için, 20 Aralık 2018 tarihinde yayımlanan sınav ilanı çerçevesinde, öğrenim bölümlerine göre elektronik ortamda yapılan değerlendirme sonucunda, genel ve özel şartları taşıyanlardan, geçerli KPSS sonuçlarına göre yapılan sıralamada Giriş Sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi, sınav tarih ve saatleri EK-1’de yer almaktadır.

Giriş Sınavı Başkanlığın hizmet binasının bulunduğu “T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Devlet Mahallesi Süleyman Emin Caddesi No: 6-7 06420 Çankaya/ANKARA” adresinde EK-1’de belirtilen tarih ve saatte gerçekleştirilecektir.

Adayların, Giriş Sınavına girmek üzere, ilan edilen tarih ve saatte T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nda hazır bulunmaları gerekmektedir.

Giriş Sınavına girecek adayların;

  1. Nüfus Cüzdanının aslını,
  2. Diploma veya Mezuniyet Belgesinin (Yurtdışında eğitim görenler için Yüksek Öğretim Kurulu denklik belgesi ile birlikte) aslını veya onaylı (İlgili eğitim kurumu, noter veya kamu kurumu tasdikli olarak) örneğini,
  3. Diğer Yabancı Dil Belgesi sunulmuş ise aslını,
  4. 3 adet EK-2’de yer alan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması” formunu (Form doldurulurken EK-3’teki hususlar dikkate alınacaktır.) ,
  5. 3 adet Adli Sicil Belgesini (turkiye.gov.tr adresinden temin edilebilir)

yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

İlanen duyurulur.

Gerekmesi durumunda, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı’nın (312) 411 91 36 , (312) 411 93 02 ve (312) 411 96 85 numaralı telefon numaraları ile iletişime geçilebilir.

EK-1 Giriş Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adayların Listesi, Sınav Tarih ve Saati
.pdf
EK-2 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu
.docx
EK-3 GSAAF Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar
.docx