Lütfen Bekleyiniz...

KURUMSAL DUYURULAR
2828 SAYILI KANUN KAPSAMINDA T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞINA YERLEŞEN ADAY/ADAYLARIN ATAMA İŞLEMLERİ HAKKINDA DUYURU
13.11.2019

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamında 06.11.2019 tarihinde açıklanan yerleştirme sonuçlarına göre Başkanlığımız kadrolarına yerleştirilmesi yapılanlardan atanmasına esas olarak talep edilen belgeler ve atama ile ilgili duyuru

İLAN METNİ

Devlet Personel Başkanlığı tarafından, 06.11.2019 tarihinde ilan edilen sonuçlara göre Başkanlığımız kadrolarına atanması uygun görülen adaylar aşağıda belirtilen belgeleri, 22.11.2019 Cuma günü mesai bitimine (saat 18.00) kadar bizzat kendisi veya noter aracılığı ile vekâlet verdiği kişi vasıtasıyla teslim etmeleri gerekmektedir.

Atamaya Esas Belgeler:

1. Yerleştiği unvanın gerektirdiği öğrenim düzeyine ilişkin diploma aslı veya noter onaylı bir sureti veya mezun olduğu okuldan onaylı (kurum kaşesi, mührü ile imzalayın kaşesinin bulunması gerekmektedir) sureti,

Diplomanın düzenlenmemiş olması durumunda, ilgili kurumlarca verilen ve daha sonra diploma aslı ile değiştirilebilen geçici mezuniyet belgesi veya noter onaylı sureti. Geçici mezuniyet belgesi sunacak olanlardan, mezuniyetlerinin üzerinden 2 (iki) yıl geçenlerin geçici mezuniyet belgesi ya da onaylı sureti kabul edilmeyecektir.

2. Adli sicil ve arşiv kaydı.(e-Devlet Kapısı üzerinden temin edilebilir)

3. Son 6 ay içinde çektirilmiş 4x6 ebadında vesikalık 2 adet fotoğraf.

4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesi gereğince, 53. Madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu. (Psikiyatri bölümünde, tek hekim raporu yeterli)

5.  Erkek adaylar için askerlik durum belgesi. (e-Devlet üzerinden temin edilebilir)

6. Atama Başvuru Formu (Ek-1)

7. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Bilgisayar ortamında 3 nüsha olarak doldurulup, her bir forma son 6 ay içinde çektirilmiş 4x6 ebadında vesikalık fotoğraf yapıştırılmış ve ilgili bölüm imzalanmış olarak). (Ek-2)

8. Mal bildirim beyannamesi. (Ek-3)

9. Nüfus cüzdanı fotokopisi.

 

İhtiyaç duyulması halinde ayrıntılı bilgi, Savunma Sanayii Başkanlığı Personel Daire Başkanlığının 0 (312) 411 91 36 / 96 85 / 93 02 numaralı telefonlarından temin edilebilir.

 

İlgililere ilanen duyurulur.

 

Bu ilan 7201 sayılı kanun çerçevesinde tebliğ niteliğindedir.

Ek-1 Atama Başvuru Formu
.doc
Ek-2 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu
.docx
Ek-3 Mal Bildirim Formu
.xls