Lütfen Bekleyiniz...

KURUMSAL DUYURULAR
EKPSS-2019/1 KAPSAMINDA T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞINA YERLEŞEN ADAYLARIN ATAMA İŞLEMLERİ HAKKINDA DUYURU
15.01.2020

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında 09.01.2020 tarihinde açıklanan yerleştirme sonuçlarına göre Başkanlığımız kadrolarına yerleştirilmesi yapılanlardan atanmasına esas olarak talep edilen belgeler ve atama ile ilgili duyuru

İLAN METNİ

ÖSYM tarafından, 09.01.2020 tarihinde ilan edilen sonuçlara göre Başkanlığımız kadrolarına atanması uygun görülen adaylar aşağıda belirtilen belgeleri, 31.01.2020 Cuma günü mesai bitimine (saat 18.00) kadar bizzat kendisi veya noter aracılığı ile vekâlet verdiği kişi vasıtasıyla teslim etmeleri gerekmektedir.

Atamaya Esas Belgeler:

1. Yerleştiği unvanın gerektirdiği öğrenim düzeyine ilişkin diploma aslı veya noter onaylı bir sureti veya mezun olduğu okuldan onaylı (kurum kaşesi, mührü ile imzalayanın kaşesinin bulunması gerekmektedir) sureti,

Diplomanın düzenlenmemiş olması durumunda, ilgili kurumlarca verilen ve daha sonra diploma aslı ile değiştirilebilen geçici mezuniyet belgesi veya noter onaylı sureti. Geçici mezuniyet belgesi sunacak olanlardan, mezuniyetlerinin üzerinden 2 (iki) yıl geçenlerin geçici mezuniyet belgesi ya da onaylı sureti kabul edilmeyecektir.

2. Adli sicil ve arşiv kaydı.(e-Devlet Kapısı üzerinden temin edilebilir)

3. Son 6 ay içinde çektirilmiş 4x6 ebadında vesikalık 2 adet fotoğraf.

4. “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre alınmış veya bu yönetmelikçe geçerliliği kabul edilen en az yüzde kırk veya üzerinde çalışabilir engelli olduğunu gösterir sağlık kurulu raporu,

5. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesi gereğince, 53. Madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu. (Psikiyatri bölümünde, tek hekim raporu yeterli)

6.  Erkek adaylar için askerlik durum belgesi. (e-Devlet üzerinden temin edilebilir)

7. Atama Başvuru Formu (Ek-1)

8. EKPSS sonuç belgesi ile adayın ÖSYM’ce yerleştirildiğine dair İnternet çıktısı.

9. Mal bildirim beyannamesi. (Ek-2)

10. Nüfus cüzdanı fotokopisi.

11.Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda çalışanlar için görev yaptığı kurumdan alacağı onaylı hizmet belgesi,

 

İhtiyaç duyulması halinde ayrıntılı bilgi, Savunma Sanayii Başkanlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 0 (312) 411 91 36 / 96 85 / 93 02 numaralı telefonlarından temin edilebilir.

İlgililere ilanen duyurulur.

Bu ilan 7201 sayılı kanun çerçevesinde tebliğ niteliğindedir.

Atama Başvuru Formu (Ek-1)
.pdf
Mal bildirim beyannamesi. (Ek-2)
.pdf