Lütfen Bekleyiniz...

HABERLER
GRAFEN VE İKİ BOYUTLU MALZEME ODAK TEKNOLOJİ AĞI (OTAĞ)
07.03.2020

Savunma sanayii teknolojilerinde dönüşümün yönetilmesi amacıyla geleceğin teknolojilerine yatırım yapılarak, özgün sistem, alt sistem ve ürünlerin geliştirilmesi hedefi kapsamında T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde Odak Teknoloji Ağları (OTAĞ) kuruluyor.

Bu çerçevede, daha önce tanıtımları gerçekleştirilen Kompozit ve Eklemeli İmalat kritik teknoloji alanlarındaki OTAĞ’lara bir yenisi eklendi. Grafen ve İki Boyutlu Malzeme Odak Teknoloji Ağı (OTAĞ) Tanıtımı SSB’de gerçekleştirildi.

SSB çağrısı doğrultusunda sanayi, üniversite ve araştırma kuruluşlarının bir araya geldiği tanıtım toplantısına; 50 üniversite, 15 firma ve çeşitli araştırma merkezlerinden konusunda uzman 200’ün üzerinde seçkin akademisyen, personel ve araştırmacı katılım sağladı.

Emniyet ve güvenlik güçlerimizin harekât kabiliyetlerini destekleyen kritik teknolojilerin kazanılması, dışa bağımlılığın azaltılarak sistemlerin yerlilik oranlarının artırılması ve savunma sanayimizin rekabet gücünün yükseltilmesi amaçları çerçevesinde SSB nezdinde önümüzdeki yıllarda hayata geçirilecek projelerde grafen ve iki boyutlu malzemelerin önemli bir yer alacağı değerlendiriliyor.

Bu çerçevede, ülkemizde grafen ve iki boyutlu malzeme teknolojisinin geldiği noktanın belirlenmesi, mevcut durumda çalışılan ve gelecekte çalışılması planlanan konulara yönelik olarak yapılması gerekenler ile birbirini bütünleyen çalışmaların kurgulanması önem arz ediyor. Tanıtımı gerçekleştirilen çalıştay faaliyetleri; “Elektronik/Optoelektronik”, “Kompozitler, Koruyucu Kaplamalar ve Boyalar” ve “Enerji” odak çalışma grupları vasıtasıyla ele alınacak. 

Çalıştay sonucunda, ülkemiz hedefleri ile emniyet ve güvenlik güçlerimizin yetenek ihtiyaçları göz önüne alınarak teknoloji önceliklerinin tespit edilmesi, işbirliği yöntemlerinin tanımlanarak kazanım planlarının oluşturulması amaçlanıyor. Bu kapsamda, Eylül 2020’de Grafen ve İki Boyutlu Malzeme Odak Teknoloji Ağı (OTAĞ) Çalıştay Sonuç Toplantısı’nın yapılması ve ardından Grafen ve İki Boyutlu Malzeme Odak Teknoloji Ağı (OTAĞ) Raporu’nun yayınlanarak yol haritasının oluşturulması planlanıyor.