Lütfen Bekleyiniz...

KURUMSAL DUYURULAR
SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ GELİŞTİRİLMESİ SAGA ÇAĞRISI DUYURUSU
21.08.2020

Başkanlığımız Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Siber Güvenlik Teknolojileri OTAĞ çalışmaları sonrasında 6. Ar-Ge Paneli'nde Siber Güvenlik Teknolojilerinin Geliştirilmesi konulu Savunma Sanayii Ar-Ge Geniş Alan (SAGA) Çağrısı'na çıkılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda Siber Güvenlik Teknolojilerinin Geliştirilmesi SAGA Çağrısı kapsamında çalışılması hedeflenen alanlar aşağıda listelenmektedir.

  • Kritik Altyapılarda Anomali/Zafiyet Tespiti/Engelleme Sistemleri
  • Siber Taarruz Yöntemlerinin Geliştirilmesi
  • Bulut (Cloud) Güvenliği
  • Nesnelerin İnterneti (IOT) Güvenliği
  • Mobil Cihaz Güvenliği

SAGA’ya cevaplar; SSB Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Portalı’na (arge.ssb.gov.tr) üye olunarak erişilebilecek olan “Çevrimiçi SAGA Başvuru Formu” doldurmak suretiyle verilecek olup, başvuru numarası içeren ve başvurunun yapıldığını gösterir resmi yazı veya dilekçe Ar- Ge ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanlığı’na hitaben en geç 18/09/2020 Cuma günü saat 17:00’a kadar SSB Genel Evrak Birimi’ne teslim edilecektir. Detaylı bilgilere aşağıda verilen çağrı duyurusu ve başvuru kılavuzundan erişebilirsiniz.

Detaylar için tıklayınız.

Siber Güvenlik Teknolojileri Geliştirilmesi SAGA Çağrısı Duyurusu
.pdf
Çevrimiçi SAGA Başvuru Kılavuzu
.pdf