Lütfen Bekleyiniz...

KURUMSAL DUYURULAR
SAVUNMA SANAYİİ YETENEK ENVANTERİ (YETEN) PROJESİ DUYURUSU
26.08.2020

  

SAVUNMA SANAYİİ YETENEK ENVANTERİ (YETEN) PROJESİ

DUYURUSU

Başkanlığımızca yürütülmekte olan Savunma Sanayii Yetenek Envanteri (YETEN) Projesi kapsamında savunma sektöründe faaliyet gösteren firma/kurum/kuruluşların ilgili finansal, insan kaynağı, ürün, üretim ve test alt yapısı gibi bilgilerinin toplandığı, yeteneklerinin sınıflandırıldığı bir Uygulama Yazılımı geliştirilmiştir.

YETEN Projesi ile, savunma-havacılık alanında ihtiyaç duyulacak her türlü sanayii ürün ve hizmetlerinin yerli ve milli sanayimiz eliyle azami ölçüde yurt içinden karşılanması için mevcut sanayiinin kapasitesinin ayrıntılı olarak görülmesi, açık teknoloji alanlarının belirlenmesi, sanayii içinden potansiyel firma önermesi yapabilmesi ve teknoloji transferi ile yurt içinde imal edilecek olan kalemlerin (ürünlerin) belirlenerek sınıflandırılması, geri planda kalmış ancak faydalı olabilecek potansiyel firmaların ortaya çıkarılması amacıyla yapay zeka fonksiyonları ile güçlendirilmiş bir karar destek sisteminin kurulması da hedeflenmektedir.

Gelinen aşama itibari ile YETEN, yeten.ssb.gov.tr adresinden dış paydaşların veri girişlerine açılmıştır.

YETEN’in veri giriş portalinin devreye girmiş olması sebebiyle daha önce üye firma/kurum/kuruluşlarınızın veri girişlerini yapmış olduğu “Sanayileşme Portali“ devre (kullanım) dışı bırakılmış ve hali hazırda Sanayileşme Portaline kayıt yaptırmış olan firmalarımızın bilgileri YETEN’e aktarılmış olup Ürün Kütüphanesi uygulaması da YETEN üzerinden oluşturulacaktır.

YETEN, Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Desteklenme Programı (EYDEP) ile entegre çalışacak olup, bu kapsamda EYDEP ön değerlendirme ve değerlendirme faaliyetleri YETEN yazılımı üzerinden gerçekleştirilecek ve YETEN’de kaydı olmayan ve belirli bir süre içerisinde verileri güncellenmemiş firma/kurum/kuruluşlar EYDEP programı kapsamında değerlendirilemeyecektir.

Firmalarımızın; Sanayileşme Planlarında veya Çözüm Ortağı Listelerinde yer alabilmeleri, kredi ve benzeri desteklerden yararlanabilmeleri için Sanayileşme Portaline kayıtlı olmaları şartı bu aşamadan sonra YETEN’e kayıtlı olma şartı olarak değişmiştir.

YETEN’in yukarıda belirtilen kabiliyetleri en etkin şekilde icra edebilmesi ve Başkanlığımızın yürüttüğü faaliyetlerde doğru alanlarda görev alabilmeleri için firma/kurum/kuruluşlarımızın bilgilerini ilk etapta eksiksiz olarak ivedilikle doldurmaları ve ilerleyen zamanlarda sürekli güncel tutmaları gerekmektedir.