Lütfen Bekleyiniz...

KURUMSAL DUYURULAR
TSE COVİD-19 GÜVENLİ HİZMET BELGESİ
29.09.2020

Başkanlığımızda COVID-19 salgınının önlenmesine yönelik olarak uygulanan faaliyetler, TSE tarafından 22 Haziran 2020 tarihinde yayımlanan “Hizmet Sektörü İçin COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu (Rev.1)” esas alınarak; tüm önlem, faaliyet ve kontroller tanımlanarak uygulamaya alınmıştır.

TSE’nin yayımladığı bahse konu kılavuz doğrultusunda Başkanlığımızca yapılan faaliyetlerin belgelendirilmesi amacıyla, TSE’ye başvurulmuş ve Kurumumuzda TSE Denetimi gerçekleştirilmiştir.

Yapılan denetim sonucunda tüm kriterleri sağlayan Başkanlığımız 15.09.2020 tarihli “TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi”ni almaya hak kazanmıştır. Böylece, Başkanlığımızda salgının yayılımının önlenmesi ve Başkanlık personelinin sağlığının korunması amacıyla alınan tedbirler ve bu kapsamda yapılan çalışmaların belgelendirilmesi gerçekleşmiş ve Başkanlığımız “Güvenli Hizmet” sağlayan kamu kurumları arasında yer almıştır.

COVID-19 kapsamında Başkanlığımızca belirlenen önlem ve uygulamaların, salgın dönemi boyunca sürekliliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarımız hepimizin sağlığı açısından sizlerin de gayretleri ve destekleri ile devam edecektir.

SSB_TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi
.pdf