Lütfen Bekleyiniz...

KURUMSAL DUYURULAR
SAVUNMA SANAYİİ UZMAN YARDIMCILIĞI POZİSYONU İÇİN YAPILAN GİRİŞ SINAVI SONUCUNDA YERLEŞTİRİLMEYE HAK KAZANAN ADAYLARA DUYURU
08.03.2021

Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı alımı için, 4 Kasım 2020 tarihinde yayımlanan sınav ilanı çerçevesinde giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların sözlü giriş sınavları 14-22 Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Yapılan giriş sınavı sonucunda;

 

1- Yerleştirilmeye hak kazanan asıl ve yedek adaylar Ek-1’de bulunan listede belirtilmiştir.

2- “Asıl” olarak yerleştirilen adayların, atanmalarına esas olmak üzere aşağıda belirtilen belgeleri 22 Mart 2021, Pazartesi günü mesai bitimine kadar T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Personel ve Eğitim Daire Başkanlığına elden teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Atanmaya Esas Belgeler:

-Atama talep formu. (Ek-2)

-Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi.

-Pozisyonun gerektirdiği eğitim düzeyine ilişkin diploma aslı veya noter onaylı bir sureti veya geçici mezuniyet belgesi.

-Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 4x6 ebadında vesikalık 2 adet fotoğraf.

-Adli Sicil Belgesi.

-Sağlık durumu beyanı. (Ek-3)

-Askerlikle ilişiği bulunmadığına dair beyan. (Sadece erkek adaylar) (Ek-4)

-Yabancı dil belgesi.

-Seyahat engeli bulunmadığına dair beyan. (Ek-5)

-Muvafakat dilekçesi. (Ek-6)

 

Bu ilan yerleştirilmeye hak kazanan adaylara, 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerince tebliğ mahiyetindedir.

 

İhtiyaç duyulması halinde ayrıntılı bilgi, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı’nın (312) 411 91 36, (312) 411 93 02 ve (312) 411 96 85 numaralı telefonlarından edinilebilir.

Ek-1 Giriş Sınavı Sonucunda Yerleştirilmeye Hak Kazanan Adaylar
.pdf
Ek-2 Atama Talep Formu
.doc
Ek-3 Sağlık Beyanı
.docx
Ek-4 Askerlik Beyanı
.docx
Ek-5 Seyahat Beyanı
.docx
Ek-6 Muvafakat Dilekçesi
.docx