Lütfen Bekleyiniz...

KURUMSAL DUYURULAR
SÜRÜ HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ GELİŞTİRİLMESİ SAGA ÇAĞRISI
19.04.2021

Başkanlığımız Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Sürü Zekâsı Teknolojileri OTAĞ çalışmaları sonrasında 7. Ar-Ge Paneli'nde Sürü Haberleşme Teknolojileri Geliştirilmesi konularında Savunma Sanayii Ar-Ge Geniş Alan (SAGA) Çağrısı'na çıkılmasına karar verilmiştir.

Sürü Haberleşme Teknolojileri Geliştirilmesi SAGA Çağrıları kapsamında çalışılması hedeflenen alanlar aşağıda listelenmektedir.

  • Hareketli Tasarsız Ağlar (MANET, VANET, FANET vb.) ve Dağıtık Ağ Yönetimi
  • 4G/5G’nin Askeri Uygulamaları
  • V2X (Vehicle to Anything)
  • Kendi Kendini Onaran Ağ Yapıları
  • Esnek Ağ Protokolleri
  • Dağıtık Sistemlerde Spektrumun Etkin ve Verimli Kullanımı için Girişim Yönetimi
  • Planlama Gerektirmeyen ve Ölçeklenebilir Yapıya Sahip Ağ Kurulumu
  • Mm Dalga Boyu Haberleşme
  • Boyut, Ağırlık ve Güç Tüketimi Bakımından Düşük Bütçeli Haberleşme Sistemleri
  • Ultra Geniş Bant Dalga Şekli Tasarımı

SAGA’ya cevaplar; SSB Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Portalı’na (arge.ssb.gov.tr) üye olunarak erişilebilecek olan “Çevrimiçi SAGA Başvuru Formu” doldurmak suretiyle verilecektir. Başvurunun işleme alınması için SSB Ar- Ge ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanlığı’na hitaben yazılmış, proje önerisinin adını içeren, firma/kurum/kuruluş adına yetkili kişinin imza ve kaşesinin yer aldığı dilekçenin hazırlanıp, taranarak başvuru esnasında “Doküman Ekle” adımında başvuruya eklenecek dosyalarla birlikte en geç 17/05/2021 tarihine kadar yüklenmesi gerekmektedir.

Detaylı bilgilere aşağıda verilen çağrı duyurusu ve başvuru kılavuzundan erişebilirsiniz.

Sürü Haberleşme Teknolojileri SAGA Çağrısı Duyurusu
.pdf
SAGA Sıkça Sorulan Sorular
.pdf
Çevrimiçi SAGA Başvuru Kılavuzu
.pdf