Lütfen Bekleyiniz...

KURUMSAL DUYURULAR
UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARA İLİŞKİN DUYURU
24.11.2021

Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı Pozisyonu İçin Yapılan İlan Sonucu Giriş Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adaylara Duyuru

     Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı personel alımı için, 19 Ekim 2021 tarihinde yayımlanan sınav ilanı çerçevesinde, öğrenim bölümlerine göre elektronik ortamda yapılan değerlendirme sonucunda, genel ve özel şartları taşıyanlardan, geçerli KPSS sonuçlarına göre yapılan sıralamada Giriş Sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi, sınav tarih ve saatleri Ek-1’de yer almaktadır.

     Giriş Sınavı Başkanlığın hizmet binasının bulunduğu “T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Devlet Mahallesi Süleyman Emin Caddesi No: 6-7 06420 Çankaya/ANKARA” adresinde Ek-1’de belirtilen tarih ve saatte gerçekleştirilecektir.

     Adayların, Giriş Sınavına girmek üzere, ilan edilen tarih ve saatte T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nda hazır bulunmaları gerekmektedir.

     Giriş Sınavına girecek adayların;

  1. Nüfus Cüzdanının aslını,
  2. Diploma veya Mezuniyet Belgesinin (Yurtdışında eğitim görenler için Yüksek Öğretim Kurulu denklik belgesi ile birlikte) aslını veya onaylı (İlgili eğitim kurumu, noter veya kamu kurumu tasdikli olarak) örneğini,
  3. Diğer Yabancı Dil Belgesi sunulmuş ise aslını,
  4. 3 adet EK-2’de yer alan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması” formunu (Form doldurulurken EK-3’teki hususlar dikkate alınacaktır.) ,
  5. 3 adet Adli Sicil Belgesini (turkiye.gov.tr adresinden temin edilebilir)

yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

     İlanen duyurulur.

     Gerekmesi durumunda, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın (312) 411 91 36, (312) 411 93 02, (312) 411 96 85 ve (312) 411 88 20 numaralı telefon numaraları ile iletişime geçilebilir.

EK-1: Giriş Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adayların Listesi, Sınav Tarih ve Saati
.pdf
EK-2: Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu
.docx
EK-3: Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunun Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar
.docx