Lütfen Bekleyiniz...

KARA ARAÇLARI
TANKLARA İLAVE YETENEK KAZANDIRILMASI-LEOPARD 2A4 (TİYK-LEO 2A4) PROJESİ

Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki tanklarımızın beka, atış kontrol ve hareket kabiliyetlerinin günümüz ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde değişen tehdit,  görev alanı, etkinlik beklentisi gibi hususlar göz önünde bulundurularak iyileştirmeleri yapılmaktadır. Daha önce yurt dışı ürünler kullanılarak modernize edilen tanklarımız, en kritik sistemleri dâhil tamamen yerli ürünler ile teçhiz edilmektedir.

Bu çerçevede öncelikle 81 adet Leopard 2A4 tankının modern muharebe sahasının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde modernize edilmesi planlanmıştır.

Ayrıca, ALTAY ve M60TM tanklarında kullanılan sistemlerin Leopard 2A4 tanklarında da kullanılması suretiyle;  işletme, bakım ve idame konularında lojistik birliktelik sağlanması hedeflenmektedir.