Lütfen Bekleyiniz...

DENİZ ARAÇLARI
SİSMİK ARAŞTIRMA GEMİSİ

MTA Genel Müdürlüğü’ne 2017 yılında teslim edilen ORUÇ REİS Sismik Araştırma Gemisi, 2-boyutlu ve 8x8 konfigürasyonunda 3-boyutlu sismik araştırma yapabilme kabiliyetine sahiptir. ORUÇ REİS, jeofizik, jeolojik, jeoteknik, batimetrik, hidrografik, oşinografik ve hidroakustik araştırmalar yapabilecek ve örnekleme çalışmalarını gerçekleştirebilecek ileri teknolojik donanıma sahiptir.

Sismik, doğal gaz ve petrol araştırmalarının stratejik boyutu dikkate alındığında, denizlerimizdeki doğal kaynaklar üzerindeki haklarımızın korunması ve denizlerimizdeki ekonomik varlıkların araştırılması açısından kritik öneme haiz milli araştırma gemisine ORUÇ REİS ile sahip olunmuştur.