Lütfen Bekleyiniz...

HAVACILIK VE UZAY
C-130E/B AVİYONİK MODERNİZASYON PROJESİ

01 Aralık 2006’da imzalanıp 04 Ocak 2007’de Sözleşmesi yürürlüğe giren C-130E/B Aviyonik Modernizasyon (Erciyes) Projesi kapsamında, Hv.K.K.lığı envanterinde bulunan 13 adet C-130E ve 6 adet C-130B nakliye uçağının Aviyonik Modernizasyonunun gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Proje kapsamında şu ana kadar toplam 8 (sekiz) adet uçağın kabulü gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında özgün aviyonik modernizasyonun tasarlanması, geliştirilmesi ve uygulanması amacıyla 23 sisteme ait 118 cihazdan oluşan Aviyonik Sistem modernizasyonu ile FMS ve Link-16 Entegrasyonu gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, Yer Görev Planlama Birimi geliştirilmiştir.

Uçaklardaki yeni aviyonik teçhizatın kontrol ve yönetimini yapacak milli görev bilgisayarında (Merkezi Kontrol Bilgisayarı) kullanılan Harekât Uçuş Yazılımı (OFP) yaklaşık 3.2 Milyon satır kod ile DO-178B Seviye A Standardına uygun geliştirilen Erciyes Projesi kapsamında birçok kabiliyet kazandırılmıştır.

Erciyes Projesi ile birçok ilk yaşanmıştır:

• İlk Milli Sertifikasyon Kurulu ve Sertifikasyon-Kalifikasyon Panelleri kurulmuştur.

• İlk DO-178B sertifikalı Milli Yazılım (OFP) geliştirilmiştir.

• İlk Milli Uçuş Yönetim Yazılımı (FMS) geliştirilmiştir.

• İlk Üretim Organizasyonu Yeterlilik Onayı (ÜrOYO) verilmiştir.

• İlk Tasarım Organizasyonu Yeterlilik Onayı (TOYO) verilmiştir.

• İlk Tamamlayıcı Tip Tasarım Onay Belgesi verilmiştir.

• İlk Uçuşa Elverişlilik Sertifikası verilmiştir.

Kalan 11 adet uçağın Modernizasyon faaliyetleri 2’nci HBF Md.lüğü-Kayseri tesislerinde, FASBAT Md.lüğü ve TUSAŞ tarafından eşgüdümlü olarak yürütülmektedir.