Lütfen Bekleyiniz...

İNSAN KAYNAKLARI
EĞİTİM VE GELİŞİM YÖNETİMİ

SSB, kurumsal performansının sürdürülebilirliğini ve çalışanlarının mesleki ve bireysel gelişimini sağlamak için insan kaynakları stratejisi içerisinde eğitim ve gelişim faaliyetlerine ayrı bir önem vermektedir. 

Çalışanlara yönelik gerçekleştirilen eğitim programları; 


Oryantasyon Programı; göreve yeni başlayan personelin SSB’ye uyumunu sağlamak amacıyla SSB çalışanlarını tanımak, kullanıma sunulan kaynakları öğrenmek, sorunlarla karşılaşıldığında hangi profesyonel niteliklerle çözülebileceğini anlamak için hazırlanan bir programdır. Oryantasyon programı ile SSB’de işe yeni başlayan bir çalışanın kurumsal kültür, değerler ve yetkinlikleri öğrenmesi, proje yönetiminin temellerini kavraması, savunma sanayi sektörünü tanımaya başlaması, sosyal davranış kuralları ve iş odaklı kişisel gelişimlerine yönelik yaklaşımlara aşina olması hedeflenmektedir. 

Aday Memur Programı; Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Genel Yönetmelik hükümlerine göre temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj olmak üzere üç aşamada yürütülen programdır. Program kapsamında; temel eğitim ile aday memurların, asli memur olabilmeleri için tabi tutuldukları, devlet memurlarının ortak vasıfları ile ilgili hususlar hakkında bilgi verilmesi; hazırlayıcı eğitimler ile aday memurların Başkanlıkta gerçekleştirecekleri görev ve sorumluluklarını doğrudan ilgilendiren konularda uzmanlaşmalarına yönelik altyapının oluşturulması ve staj ile ise, aday memurlara görevleri ile ilgili olarak yapılan uygulamalı, iş başı eğitimlerin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Mesleki Gelişim Programı; SSB çalışanlarının asli memurluk sürecinde; kurumsal amaç ve hedefler, doğrudan yürütmekte oldukları görevleri ile ilgili bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla gerçekleştirilen teknik, mevzuat ve uzmanlık eğitimlerinden oluşmaktadır. Söz konusu program ile çalışanların performans ve verimliliğini artırmaya yönelik olarak bilgi tazeleme ve değişime uyum eğitimleri düzenlenmektedir. 

Yetkinlik Gelişim Programı; SSB çalışanlarının bulunduğu rollerde sahip olmaları gereken temel bilgi ve becerilerin geliştirilmesi, kurumsal yetkinlik modeline göre belirlenmiş olan temel, uzmanlık ve liderlik yetkinliklerine ilişkin farkındalıkların artırılmasına yönelik bir programdır.

Yönetici Gelişim Programı; SSB’de görev yapan yöneticilerin kurumsal stratejilerin gerçekleşmesine katkı sağlayacak liderlik yetkinliklerinin geliştirilmesi ve yönetici becerilerinin pekiştirilmesi amacıyla tasarlanan özel faaliyet ve uygulamaları kapsamaktadır. Program kapsamında, yöneticilere yönelik gerek yurtiçi gerekse yurtdışı kaynaklardan kurumsal öncelik ve hedeflere uygun eğitimler düzenlenmektedir. 

Yabancı Dil Programı; Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu hükümleri ile mesleki yabancı dilin geliştirilmesine yönelik eğitim faaliyetlerinden oluşmaktadır. Söz konusu program kapsamında; yürütülen projeler, ihracat ve pazarlama faaliyetleri ile uluslararası işbirliği imkânları dikkate alınarak, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca ve Rusça ikinci yabancı dil olarak desteklenmektedir. Ayrıca, mesleki eğitim ve uzmanlık programları kapsamında olan dil kursları bu program içerisinde değerlendirilmektedir. 

Yurt Dışı Eğitim Programı; Mesleki gelişim kapsamında ele alınacak konuların yurt dışında sağlanma zorunluluğu olduğu hallerde genel katılıma açık kurslar, Dışişleri Bakanlığı tarafından tahsis edilen kontenjanlar dâhilinde iştirak edilen eğitimler ve Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yurt dışı yüksek lisans öğreniminden oluşmaktadır. 

Buna göre; Savunma Sanayii Uzmanı unvanıyla istihdam edilen çalışanlar; deneyim süreleri, yabancı dil seviyeleri ve SSB tarafından belirlenmiş olan 50 üniversiteden alacakları kabul belgeleri dikkate alınarak, belirlenen konularda, mecburi hizmet karşılığında yurtdışında yüksek lisans yapabilmektedir. Her yıl Bakanlar Kurulu Kararı ile tahsis edilen kontenjanlar dâhilinde gerekli şartları taşıyan Savunma Sanayii Uzmanları, ABD ve AB ülkelerinde 12 veya 24 aylık programlar için görevlendirilmektedir. Diğer taraftan, yurt içindeki üniversitelerden yüksek lisans ve doktora için kabul alan çalışanlarımız, birim amirlerinin onayı ile bu çalışmaları için desteklenebilmektedir.

Kurumsal Bilgi Paylaşım Günleri; kurumsal iyi uygulama örneklerinin paylaşılması ve yaygınlaştırılması, çalışanlar tarafından alınan eğitimler ve uzmanlık tezlerinin paylaşılmasına yönelik bir programdır.

E-Öğrenme; SSB Akademi uygulaması ile çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla uzaktan erişim sağlayabilecekleri bir platform üzerinde diledikleri zaman ulaşabilecekleri e-eğitimlerden oluşmaktadır.