Lütfen Bekleyiniz...

ANA SAYFA DİĞER İÇERİKLER
BİLGİ EDİNME

Bu bölüm; 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ve İnsan Hakları İhlal İddiası Bireysel Başvuru çerçevesinde bilgi edinme ve dilekçe hakkının kullanımı amacıyla internet üzerinden yapılacak başvurular içindir.

 

1. İlgili Mevzuat

  1. 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu (24 Ekim 2003 tarih ve 25269 sayılı Resmi Gazete)
  2. Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik (27 Nisan 2004 tarih ve 25445 sayılı Resmi Gazete)
  3. Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılmasına Dair Başbakanlık Genelgesi (2004/12 no'lu Genelge) 
  4. 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun 
  5. Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı (27 Mayıs 2004 tarih ve 25474 sayılı R.G.)

 

2. Online Başvurular

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamında yapacağınız online başvurular, Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) veri tabanı üzerinden işleme konulmaktadır. Başvurunuza cevap almak istiyorsanız; İsim, Soyisim, TC Kimlik Numarası, Adres ve varsa elektronik posta adresi bilgilerinin verilmesi zorunludur.

 

Başvuru Yap veya Başvuru Sorgula