SSB - TÜRK SAVUNMA SANAYİİ ÜRÜN KATALOĞU

6 SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI TARİHÇESİ T ürkiye Cumhuriyeti; yerli savunma sanayiinin geliştirilmesi ve köklü bir tarihi geçmişe sahip olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonu amacıyla 1985 yılında 3238 sayılı kanun ile Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını (SAGEB) kurmuştur. Bu kurum, gelişen askeri teknolojilerin Türk Silahlı Kuvvetlerine aktarılmasında büyük bir rol alacaktır. Son derece esnek yapıya sahip olan SAGEB, tamamıyla yeni bir savunma sanayii anlayışı benimsemiş ve stratejik planlamalara da imkân sağlamıştır. Önceliği, yerli sanayi altyapısından azami ölçüde yararlanmak, ileri teknolojili yeni yatırımlara yön vermek ve teşvik etmektir. SAGEB’in kurulduğu yıllar, harp teknolojileri ve muharebe ortamlarının hızla gelişmekte olduğu döneme tekabül etmektedir. Bilgisayar teknolojileri başta olmak üzere geleneksel harp araçları büyük inovasyonlar geçirmektedir. Bu değişime uyum sağlanabilmesi için SAGEB’in yapısı değiştirilerek Müsteşarlık’a dönüştürülmüştür. İSTİKLAL ve İSTİKBALİMİZ İÇİN… Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı olarak 1989 yılında kimlik değiştirmiştir. Daha önce belirlenmiş görevlerinin yapısı genişletilmiş ve kendine öz finansman kaynakları oluşturulmuştur. İleri harp teknolojilerinin yerli sanayii altyapısına kazandırılması için yapılan teşviklerin haricinde, Ar-Ge faaliyetleri ve yabancı sermayenin katkısını sağlamak da Müsteşarlık’ın öncelikleri arasına dâhil edilmiştir. Türkiye’yi başta NATO ülkeleri olmak üzere, diğer pek çok dış alımdan korumayı amaç olarak benimseyen SSM, dengeli iş birliğini mümkün kılan ulusal bir savunma sanayii kurulmasını öngörmüştür. İhracat potansiyeline sahip olan sanayii altyapısının tesisini öngören Savunma Sanayii Müsteşarlığı, özel sektöre de açıktır ve yerli üretime ihtiyaç olan teknolojilerin Türkiye’ye aktarılmasında ana beyin olmuştur. Türk Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonu kapsamında öngörülen silah sistemlerinin planlanmasından tedarikine kadar her noktasında görev alan uzman SSM personeli, sanayii altyapısından azami ölçüde yararlanılmasını sağlamış ve kısıtlı sermaye imkânlarını, doğru yönde yatırım teşvikleri ile desteklemiştir. Mevcut imkânları azami ölçekte kullanan, entegre olmuş ve tekrar yatırımlarından arınmış bir sanayii politikası öngörülmüştür. Gelişen Türk savunma sanayiinin dinamik bir yapıya kavuşması ve ihracat potansiyeline sahip, uluslararası alanda rekabet edebilir bir konuma getirilmesi hedeflenmiştir. Yeni teknolojilere hızla adapte olan ve teknoloji üretebilen yapı, sivil amaçlarda üretim de öngörmüştür. Savunma Sanayii Müsteşarlığı, kurulduğu tarihten 2000’li yıllara kadar, yerli ve lisanslı birçok harp aracının üretilmesine yön; teknoloji transfer ofisi ve off-set projelerine hayat vermiştir. Eş zamanlı olarak, ülkeler arası F-35, A400M gibi çok katılımlı projelere dâhil olmak arzusu ile tasarım ve kısmi tasarım faaliyetlerine öncülük etmeye başlamıştır. Türk savunma sanayii, daralan iç ihtiyaçlar ışığında 2000’li yıllarda gelişmeye ve büyümeye devam etmek amacıyla yurt dışı pazarına yönelmiştir. Teknolojiye hâkim üretim kabiliyetleri, dış pazarlara açılmaya imkân sağlamıştır. Öncelikle üretim merkezi olarak gelişen Türk savunma sanayii ve altyapısına 9. Kalkınma Planı çerçevesinde yeniden şekil verilmiştir. Bu planda, Ar-Ge alanlarında Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) Dönemi Yeni Savunma Politikaları

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQzMjM=