SSB - TÜRK SAVUNMA SANAYİİ ÜRÜN KATALOĞU

7 uluslararası iş birliğine ve ortak üretim-tasarım faaliyetlerine vurgu yapılmıştır. Savunma Sanayii Müsteşarlığı öncülüğünde, ulusal savunma ve güvenlik ihtiyaçlarına yurt içinde etkin çözümler geliştirerek karşılayabilen, uluslararası rekabet gücüne sahip olan bir savunma sanayii altyapısı geliştirilmesi planlanmıştır. SavunmaSanayii İhtisasKomisyonuRaporu (2007-2013) ile sektöre vizyon kazandırma süreci hızlanmıştır. AB üyeliğine hazırlık başta olmak üzere politika düzeyinde tedbirler alınması ve tedarik sisteminin etkinleştirilmesi öngörülmüştür. Özgün Teknolojiler Kazanılmış harp teknolojileri kabiliyetleri, 2010’lu yıllarda kritik teknolojilerin ve tasarım imkânlarının azami ölçüde yurt içinden karşılanması amacıyla, yerel ana yüklenicilerin sorumluluğunda özgün tasarım programlarına ağırlık verilmiştir. Türk savunma ve güvenlik yeteneklerinin gelişimini sürekli kılacak sanayileşme, teknoloji ve tedarik programları yönetilmesi amacı ile 2012-2016 SSM Stratejik Planı yayınlanmıştır. Günümüze gelindiğinde Türk savunma sanayii, güçlü altyapısı sayesinde istikrarlı bir şekilde büyümeye devam etmektedir. Öz tasarım gelişimleri, teknoloji imkânları ile birleştirildiğinde özgün ürünler ortaya çıkmıştır. Başta kara harp araçları olmak üzere deniz ve hava harp platformları geliştirilmiş ve ihraç edilmeye başlanmıştır. Ayrıca Türk savunma sanayii inovasyon ve güncel silah sistemlerinde atılım gerçekleştirmiş, insansız platform ve kuleler konusunda oldukça yol kat etmiştir. Belirli Türk savunma sanayii alanlarında ağ ve kümelenme yapılarının desteklenmesine vurgu yapan 10. Kalkınma Planı (2014-2019) yayınlanmıştır. Türk savunma sanayiinin rekabetçi bir yapıya kavuşturulması, lojistik ihtiyaçlarının özgün tasarıma dayalı olarak ülke sanayisiyle bütünleşik ve sürdürülebilir olması hedeflenmiştir. Savunma sistemlerinin uygun teknolojilerinin sivil amaçlı kullanımı ile yerlilik oranının ve Ar-Ge’ye ayrılan payın artırılması ön plana çıkarılmıştır.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQzMjM=