Lütfen Bekleyiniz...

SAVUNMA SANAYİMİZ
TEKNOLOJİ KAZANIM YÜKÜMLÜLÜĞÜ (TKY)

TSK savunma sistemi ihtiyaçları doğrultusunda yürütülen tedarik projelerinin ihtiyaç duyduğu teknoloji tabanını oluşturmaya yönelik temel ve uygulamalı araştırmalar ile sistem/platform projeleri kapsamındaki alt sistem/bileşen/teknolojileri geliştirme amacıyla tanımlanan TKY Projeleri, teknoloji yönetiminde kullanılan ve Ar-Ge Projeleri Yol Haritasını hayata geçirmeyi destekleyen bir yöntem olarak ele alınmaktadır.

TKY Projeleri sistem/platform projeleri  kapsamında temin edilecek nihai ürün veya ürün yol haritasına girdi teşkil etmek üzere, yüklenici sorumluluğunda KOBİ ve/veya üniversite/araştırma kurumunun ortak çalışması ile teknoloji ağırlıklı alt sistem, bileşen, teknoloji geliştirmeyi amaçlayan projeleri tanımlamaktadır.

Bu kapsamdaki proje konuları, Ana Sistem/Platform Proje Daireleri ile Ar-Ge Daire Başkanlığı arasında koordinasyon içerisinde, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) yöneticilerinden oluşan TKY Değerlendirme  Kurulu tarafından belirlenmektedir. TKY Projelerinin çıktılarının yalnızca ilgili sistem/platform projesi kapsamında değil, o alandaki diğer projelerde de kullanılması ve geliştirilmesi hususu SSB tarafından takip edilmekte, bu konuda gerekli bilgilendirme ve yönlendirme faaliyetleri yapılmaktadır.