Lütfen Bekleyiniz...

KURUMSAL
SAVUNMA SANAYİİ İCRA KOMİTESİ

3238 sayılı Kanun çerçevesinde oluşturulan ve sistemin karar mekanizması olan Savunma Sanayii İcra Komitesi; Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında toplanır.

Savunma Sanayii İcra Komitesi’nin görevleri aşağıda yer aldığı gibidir.

  1. Savunma sanayiinin geliştirilmesi için tespit edilen genel strateji ve ilkeler istikametinde kararlar almak, 
  2. Türk Silahlı Kuvvetleri için Stratejik Hedef Planına ve Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü için İçişleri Bakanlığı’nın güvenlik önceliklerine göre temini gerekli olan modern silah, araç ve gereçlerin üretimi, yurt içinden gereği halinde yurt dışından tedariki hususunda karar almak, 
  3. Kamu ve özel sektörün yabancı sermaye ve teknoloji katkısı ile savunmaya yönelik üretim tesisleri kurma imkânlarını araştırmak, yönlendirmek ve tahakkuk planlarını takip etmek, bu gibi tesislerin kuruluşuna gerektiğinde Devletin iştiraki için prensip kararı almak, 
  4. Sağlanacak modern silah, araç ve gereçlerin araştırılması, geliştirilmesi, prototip imalî, avans verilmesi, uzun vadeli siparişler ve diğer malî ve ekonomik teşviklerin tespiti istikametinde Savunma Sanayii Başkanlığı’na talimat vermek, 
  5. Savunma sanayii ürünleri ihracatı ve offset ticareti ile karşılıklı ticaret konusunda kararlar almak, 
  6. Savunma sanayii ile ilgili kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, 
  7. Savunma Sanayii Destekleme Fonu’nun kullanım esaslarını tespit etmek.
  8. Savunma sanayii alanındaki insan kaynağının geliştirilmesi amacıyla Fondan verilecek eğitim destek miktarlarının belirlenmesi ve personele yapılacak ödemeler hususlarında karar almak.