Lütfen Bekleyiniz...

KURUMSAL
BAŞKANIN MESAJI

Özellikle bölgemizde oluşan konjonktür ve daha uzun yıllar devam edeceği endişesini taşıdığımız istikrarsızlık, caydırıcılığımızın ancak güçlü bir savunma sanayii ile mümkün olabileceğini ortaya koymaktadır.

Modern savunma sanayiinin geliştirilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin modernizasyonu ana misyonu ile çıkılan yolda, Başkanlığımız, kuruluşundan bugüne; bu misyonu yerine getirme yönünde önemli başarılara imza atmıştır. 

Başkanlığımız; şirketlerimizin, kobilerimizin, araştırma kuruluşlarımızın, üniversitelerimizin katılım ve desteğini sağlayarak, sektörün kendi ekosistemini oluşturmasının temellerini atmıştır. Bu anlamda, Türkiye’nin bütün beyin gücünü seferber eden ve bu alanlardaki tüm potansiyelini kullanmasını sağlayan bir yapı oluşturma yönündeki faaliyetlerini de arttırarak devam ettirmektedir.  

Güçlü Türkiye’nin teminatı olan Savunma Sanayii Başkanlığı olarak bizler; savunma ve güvenlik teknolojilerinde, uluslararası platformda lider ve yol gösterici bir Türkiye için, gerekli atılımları yaparak hedeflerimize ulaşacağımıza yürekten inanıyor; ülkemizin, bölgesinde ve dünyada değişen koşullar karşısında savunma sanayii ihtiyaçlarının en üst düzeyde karşılanabilmesi için var gücümüz ile çalışmaya devam ediyoruz.

Prof. Dr. İsmail DEMİR
Başkan