Lütfen Bekleyiniz...

SİBER GÜVENLİK
TÜRKİYE SİBER GÜVENLİK KÜMELENMESİ

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi, ülkemizin siber güvenlik ihtiyaçlarının tespit edilerek, yenilikçi yöntemlerle karşılanması için en üst düzey iş birliği ile sağlıklı rekabet koşullarını sağlayarak yerli siber güvenlik ekosistemini geliştirmek amacıyla 28 Haziran 2018 tarihinde T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı himayelerinde kurulmuştur.

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi tarafından; Türkiye’deki siber güvenlik firmalarının sayısını artırmak, üyelerinin teknik, idari ve finansal açılardan gelişimine destek olmak, Siber Güvenlik ekosisteminin standartlarını geliştirmek, üyelerinin ürün ve hizmetlerinin markalaşmasına yardımcı olmak, üyelerinin ulusal ve global pazarda rekabet gücünü artırmak, Siber Güvenlik alanındaki insan kaynağı sayısını artırmak, niteliklerini geliştirmek ve bütün toplumda siber güvenlik bilincini geliştirmek hedeflenmektedir.

2020 Haziran ayı itibariyle 150 üye firması bulunan Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi tarafından, bu hedefler doğrultusunda 2018 yılından bu yana; Pazara Erişim, İnovasyon, Yeteneğe Erişim, Teknolojik Üstünlük, ve Etkileşim olmak üzere 5 ana başlıkta faaliyetler yürütülmektedir.

PAZARA ERİŞİM: Ülkemizde yerli ürünlerin kullanımının artırılması, yerli ürünlerin globalde rekabet edebilecek seviyeye gelebilmesi ve üyelerinin yurt içi ve yurt dışı pazardaki faaliyetlerini artırmak amacıyla faaliyetler yürütülmektedir. Bu kapsamda; üye firmaların tanıtımı ve satışını artırmaya yönelik yerli ve yabancı Pazar faaliyetleri gerçekleştirilmekte, yurt içi ve yurt dışında düzenlenen Siber Güvenlik temalı Fuarlara katılım destekleri sağlanmakta ve iş geliştirme kapsamlı etkinlikler gerçekleştirilmektedir.

  • : Siber Güvenlik alanında yeni fikirlerin ortaya çıkarılması ve globalde rekabet edebilecek yeni ürünlerin desteklenmesi amacıyla Kümelenme tarafından çeşitli Girişimcilik Yarışmaları, Fikir Yarışmaları, Demo Günleri ve Hackathonlar düzenlenmektedir.

YETENEĞE ERİŞİM: Ülkemizdeki siber güvenlik ekosisteminin ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetiştirilmesi ve mevcut insan kaynağının niteliklerinin geliştirilmesi amacıyla Kümelenme tarafından düzenli olarak Eğitim Programları, Kamplar ve yarışmalar düzenlenmektedir. Düzenlenen eğitim programlarında 2018 yılından bu yana Türkiye’nin dört bir yanındaki üniversitelerde 3500’ün üzerinde öğrenciye eğitim verilmiştir. Eğitim programları online eğitimler ile devam etmektedir. Ayrıca yeteneğe erişim amacıyla, CTF yarışmaları ve Bitirme Projeleri Yarışmaları düzenlenmekte, yurt dışında ülkemizi temsil etmeye hak kazanan gençlere destekler verilmektedir.

  • Siber Güvenlik ekosistemini geliştirmek ve sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirmek amacıyla Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi tarafından birçok etkinlik düzenlenmektedir. Ulusal ve uluslararası konferanslar, Sektörel Zirveler ve SİBERKAFE Etkinlikleri ile sektörün birbiriyle ve farklı sektörlerle olan etkileşimi sağlanmaktadır.

TEKNOLOJİK ÜSTÜNLÜK: Kümelenme olarak üyelerin ortak hareket edebilmeleri ve teknolojileri yakından takip edebilmeleri için farklı çalışma grupları oluşturulmakta ve bu çalışma grupları aracılığıyla sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda çalışmalar yapılmaktadır. Oluşturulan Teknoloji İzleme Çalışma Grubu aracılığıyla Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi Ürün, Hizmet ve Eğitim Kataloğu oluşturulmuş, İhracat Çalışma Grubu aracılığıyla yurt dışı faaliyetler ile ilgili çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Halen devam eden Test ve Sertifikasyon Çalışma Grubu aracılığıyla, Siber Güvenlik ürünlerinin Test ve Sertifikasyon Kriterleri oluşturulmakta ve yerli ürünlerin güvenilirliğinin testlerden geçirilerek sertifikalandırılması hedeflenmektedir.

2020 yılı Şubat ayında oluşturulan Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi Danışma Kurulu, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail DEMİR, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Sn. Mehmet Fatih KACIR, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih SAYAN, T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha KOÇ ve ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Mustafa Murat ŞEKER’den oluşmaktadır. Küme faaliyetleri, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi Koordinasyon Ofisi tarafından yürütülmektedir.

www.siberkume.org.tr