Lütfen Bekleyiniz...

MMU MİLLİ MUHARİP UÇAK
PROJE HAKKINDA

Milli Muharip Uçak Geliştirilmesi (TF-X) Projesi ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın 2030’lu yıllardan sonraki muharip uçak ihtiyacının yurt içinde özgün tasarım modeli ile karşılanması amaçlanmaktadır.

Milli havacılık firmamız TUSAŞ ile Projenin Dönem-I, Aşama-I “Ön Tasarım” faaliyetleri için 5 Ağustos 2016 tarihinde sözleşme imzalanmış olup, proje takvimi 17 Eylül 2018 (T0) tarihinde başlamıştır. Sözleşme kapsamında; Alternatif Sistem Gözden Geçirme (ASR) kilometre taşı 2020 yılı içerisinde tamamlanmış olup, proje takvimine göre gerekli faaliyetlerin icrasına devam edilmektedir.

Yerli sanayinin azami düzeyde kullanılarak özgün tasarım faaliyetlerinin tamamlanması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda kritik alt sistemlere yönelik teknoloji geliştirme ve yerlileştirme faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

     Milli Muharip Uçağımızın 2023 yılı içerisinde Hangar Çıkışı planlanmaktadır.