Lütfen Bekleyiniz...

GÖKTÜRK YER GÖZETLEME UYDULARI
PROJE HAKKINDA

GÖKTÜRK Projesi ile Dünya üzerinde herhangi bir bölgeden askeri istihbarat amaçlı yüksek çözünürlüklü görüntü elde edilmesine imkan tanıyacak aynı zamanda orman alanlarının kontrolü, kaçak yapılaşmanın takibi, doğal afet sonrası en kısa sürede hasar tespiti, ürün rekolte tespiti, coğrafi harita verilerinin üretilmesi gibi pek çok sivil faaliyet alanında da görüntü ihtiyacını karşılayacak bir uydu sisteminin, teknoloji transferi, ortak geliştirme prensipleri doğrultusunda tedarik edilmesi amaçlanmaktadır.

GÖKTÜRK Projesi ile elde edilen kazanımlar; Türkiye'yi çevreleyen alan ve karasularının gözetlenmesi için modern ve etkin bir yöntem sağlanması, Uzay-uydu alanında yerli sanayileşme modelinin oluşturulması, sistem ve alt sistem seviyesi tasarım kabiliyetinin kazanılması, montaj, entegrasyon ve test merkezinin kurulmasıdır. 

GÖKTÜRK Uydumuz 5 Aralık 2016 tarihinde Fransız Guyana’sından Vega fırlatma aracı ile yörüngesine yerleştirilmiş olup, elde ettiği görüntülerle hizmet vermeye başlamıştır.