Lütfen Bekleyiniz...

İNSAN KAYNAKLARI
İŞE ALIM

SSB’de 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 3238 sayılı teşkilat kanunumuz çerçevesinde, Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı kadrosu ile Başkanlık tarafından ihtiyaç duyulan özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda çalıştırılmak üzere kadro karşılıksız sözleşmeli personel çalıştırılmaktadır.
 
SSB’nin yukarıda belirtilen unvan/pozisyon personel istihdamı ilk defa açıktan atama suretiyle yapılmaktadır.
 
1. Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı istihdamında;
 
Genel şart olarak;


- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci Maddesindeki (A) bendindeki genel şartları taşımak,
 
Özel şart olarak;


a) Geçerlilik süresi dolmamış KPSS sonucuna göre sınav duyurusunda belirtilen puan türünden asgari puana sahip olmak,
b) Son iki yıl içerisinde alınmış, İngilizce dilinde, YDS’den veya buna denk bulunan asgari (B) seviyesinde puana sahip olmak,
c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ve mühendislik fakültelerinin ilanda belirtilecek ilgili bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 
şartları gerekmektedir.
 
2. Kadro karşılıksız sözleşmeli personel statüsünde Proje Mühendisi, Bilgi Yönetimi Uzmanı, Kalite-Test ve Sertifikasyon Uzmanı, Proje Asistanı ve Yönetici Asistanı istihdamında;
 
Genel şart olarak;


- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci Maddesindeki (A) bendindeki genel şartları taşımak,
 
Özel şart olarak ise;


a) Geçerlilik süresi dolmamış KPSS’ den, giriş sınav duyurusunda belirtilen KPSS puan türü ve puanına sahip olmak,
b) Son iki yıl içerisinde alınmış, İngilizce dilinde, YDS’den veya buna denk bulunan giriş sınav duyurusunda belirtilen asgari seviyede puana sahip olmak,
c) En az dört yıllık eğitim veren; siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, ticari bilimler, iktisadi, idari ve sosyal bilimler, fen, fen-edebiyat, mühendislik, mühendislik-mimarlık ve hukuk fakültelerinin ilanda belirtilecek ilgili bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden birinden mezun olmak,
 
şartları gerekmektedir.
 
Ayrıca ön lisans (Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı, sekreterlik ve halkla ilişkiler ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümleri) mezunu olarak Yönetici Asistanı pozisyonu istihdamında ise yukarıda belirtilenler için genel şartlara ilave olarak özel şartların a ve b bendinde belirtilen şartlar aranır.