Lütfen Bekleyiniz...

İNSAN KAYNAKLARI
MALİ HAKLAR

Ücretler ve sosyal haklar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında düzenlenmektedir.

Savunma Sanayii Uzman ve Yardımcılarına, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 10’uncu maddesine göre ücret ve tazminat ödenir.

Kadro karşılıksız sözleşmeli personel olarak, Proje Mühendisi, Kalite Test Sertifikasyon Uzmanı, Bilgi Yönetimi Uzmanı, Proje Asistanı ve Yönetici Asistanı pozisyonlarında görev yapan personele 2010/285 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında ücret ödenir.