Lütfen Bekleyiniz...

TUYGUN İLERİ GÖRÜNTÜLEME TEKNOLOJİLERİ GELİŞTİRİLMESİ
PROJE HAKKINDA

Proje kapsamında multispektral ve hiperspektral görüntüleme yöntemleri kullanılarak imza tespit çalışmaları yürütülmektedir. Bir takım askeri hedeflerin havadan tespitine yönelik görüntüleme ve algoritma geliştirme faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Faz-1 çıktıları Jn.Gn.K.K.lığı kullanımına verilmiş olup, Faz-2 çalışmalarında Jn.Gn.K.K.lığı, K.K.K.lığı, Hv.K.K.lığı ve Dz.K.K.lığı ihtiyaç makamı olarak yer almaktadır.