Lütfen Bekleyiniz...

SİSAMER TSK SİBER SAVUNMA MERKEZİ PROJESİ
PROJE HAKKINDA

SİSAMER Projesi; TSK’ya ait bilgi sistemlerinin siber güvenliğinin milli yazılımlar vasıtasıyla güçlendirilmesi ve TSK’nın siber olaylara anında tepki vererek söz konusu olayların muhtemel etkilerinin azaltılması amacıyla başlatılmıştır.

Proje, ihtiyaç duyulan siber güvenlik yazılımlarının milli olarak geliştirilmesi ve TSK bünyesinde gerçekleştirilen siber savunma faaliyetlerinin tek bir noktadan koordine edilmesi sağlayan Siber Savunma Harekât Merkezi kurulması hususlarını kapsamaktadır.

Başkanlığımızca yürütülmekte olan bahse konu proje çerçevesinde 2017 yılı içerisinde Siber Savunma Harekât Merkezi kurulumu başarıyla tamamlanarak TSK’nın hizmetine sunulmuştur. Müteakiben 2020 yılı ilk çeyreğinde ise, milli olarak geliştirilen siber güvenlik yazılımlarının geçici kabulü yapılarak bu yazılımlar TSK’nın kullanımına verilmiştir.

Halihazırda Başkanlığımızca, Proje kapsamında gerçekleştirilen destek/garanti faaliyetlerinin koordinesi  yürütülmektedir.