Lütfen Bekleyiniz...

SAVUNMA SANAYİMİZ
AR-GE FAALİYETLERİ

Savunma Ar-Ge projelerinin dinamik bir yapıda başlatılabilmesi için gerekli olan mekanizma,  07 Ekim 2012 tarih ve 2012/3738 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında tanımlanmıştır. Bu kapsamda Ar-Ge Paneline sunulan öneriler, Başkanlığımız temsilcileri,  Türk Silahlı Kuvvetleri temsilcileri ve çeşitli alanlarda konusunda uzman personelden oluşan Ar-Ge Paneli tarafından değerlendirilmekte ve Ar-Ge Paneli tarafından uygun bulunan konuların projelendirme çalışmalarına başlanarak Savunma Sanayii Başkanı onayı ile sözleşmeleri imzalanmaktadır.

Ar-Ge Paneline sunulacak konuların belirlenmesinde, Ar-Ge Daire Başkanlığı tarafından oluşturulan ve periyodik olarak güncellenen Ar-Ge Projeleri Yol Haritasından faydalanılmaktadır.

Ar-Ge Projeleri Yol Haritası İlgili Proje Daire Başkanlıkları ile koordine edilerek sistem ihtiyaçları doğrultusunda ürüne odaklı olarak hazırlanmakta ve ikili kullanım, ihracat kısıtları, kritiklik seviyesi, yapılabilirlik, THS vb. açılardan Ar-Ge Daire Başkanlığı tarafından  önceliklendirilmekte ve yaşayan bir doküman olarak güncel tutulmaktadır.