Lütfen Bekleyiniz...

KURUMSAL DUYURULAR
PROJE MÜHENDİSİ VE PROJE ASİSTANI POZİSYONU İÇİN YAPILAN GİRİŞ SINAVI SONUCUNDA YERLEŞTİRİLMEYE HAK KAZANAN ADAYLARA DUYURU
09.10.2020

Sözleşmeli personel statüsündeki pozisyonlar için 26 Mart 2019 – 04 Nisan 2019 tarihleri arasında sözlü giriş sınavları yapılmıştır. Yapılan giriş sınavı sonucunda;

1. Yerleştirilmeye hak kazanan asıl ve yedek adaylar Ek-1’de bulunan listede belirtilmiştir.

2. “Asıl” olarak yerleştirilen adayların, Ek-2’de yer alan dilekçe ile atamaya esas olacak belgeleri 26 Ekim 2020 Pazartesi günü mesai bitimine kadar T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı’na elden teslim etmeleri gerekmektedir.

3. Yerleştirmeye hak kazanan adayların görevlerine başlama tarihi Başkanlık internet sitesinde (www.ssb.gov.tr) ayrıca ilan edilecektir.

İhtiyaç duyulması halinde ayrıntılı bilgi, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı’nın (312) 411 91 36, (312) 411 93 02, (312) 411 97 00, (312) 411 98 57 ve (312) 411 96 85 numaralı telefonlarından edinilebilir.

İlgililere ilanen duyurulur.

EK-1 Atanmaya Hak Kazananlar
.pdf
EK-2 Atama Talep Formu
.doc
Lahika-1 Sağlık Beyanı
.docx
Lahika-2 Askerlik Beyanı
.docx
Lahika-3 Seyahat Beyanı
.docx