Lütfen Bekleyiniz...

KURUMSAL DUYURULAR
SAVUNMA SANAYİİ UZMAN YARDIMCILIĞI POZİSYONU İÇİN YAPILAN GİRİŞ SINAVI SONUCUNDA YERLEŞTİRİLMEYE HAK KAZANAN ADAYLARA DUYURU
22.04.2019

Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı için, 01 Şubat 2019 tarihinde yayımlanan sınav ilanı çerçevesinde, sınava girmeye hak kazanan adayların 05 Mart 2019 tarihinde sözlü giriş sınavları gerçekleştirilmiştir. Yapılan giriş sınavı neticesinde;

  1. Yerleştirilmeye hak kazanan asıl ve yedek adaylar Ek-1’de bulunan listede belirtilmiştir.
  2. “Asıl” olarak yerleştirilen adayların, atanmalarına esas olmak üzere aşağıda belirtilen belgeleri 03 Mayıs 2019, Cuma günü mesai bitimine kadar T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı’na elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Atanmaya Esas Belgeler

  • Pozisyonun gerektirdiği eğitim düzeyine ilişkin diploma aslı veya noter onaylı bir sureti veya son 6 ay içerisinde alınmış geçici mezuniyet belgesi.
  • Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 4x6 ebadında vesikalık 2 adet fotoğraf.
  • Sağlık durumu beyanı. (Ek-2)
  • Askerlikle ilişiği bulunmadığına dair beyan (Sadece erkek adaylar) (Ek-3) veya askerliği tecilli olanlar için e-Devlet’ten alınan askerlik durum belgesi veya terhis olanlar için kıtalarından aldıkları veya askerlik şubesinden temin ettikleri terhis belgesi,
  • Diğer Yabancı Dil Belgesi. (YDS harici puanla başvuranlar için)
  • Atama Talep Formu. (Ek-4)
  1. Asıl olarak yerleştirmeye hak kazanan adayların, görevlerine başlama tarihi Başkanlık internet sitesinde (www.ssb.gov.tr) ayrıca ilan edilecektir.

İhtiyaç duyulması halinde ayrıntılı bilgiyi, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı’nın (312) 411 91 36, (312) 411 93 02 ve (312) 411 96 85 numaralı telefonlarından edinebilirsiniz.

İlgililere ilanen duyurulur.

Ek-1 Atanmaya Hak Kanananlar
.docx
Ek-2 Sağlık Durum Beyanı
.docx
EK-3 Askerlik Beyanı
.docx
Ek-4 Atama Talep Formu
.doc